Úvod Z DOMOVA RÚZ: Spaľovanie PET obalov dokazuje chybné nastavenie systému

RÚZ: Spaľovanie PET obalov dokazuje chybné nastavenie systému

Foto: archív

Chybné nastavenie odpadového systému dokazujú informácie o tom, že vyzbierané PET obaly sa nie vždy recyklujú, ale končia v spaľovniach či skládkach odpadu. Tvrdia to zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ).

Členmi RÚZ sú aj výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh produkty v plastových obaloch. „Prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) znášajú všetky náklady súvisiace s odpadmi z obalov. V prípade PET obalov, ktoré sa dajú recyklovať, oprávnene očakávajú, že vyzbieraný PET bude recyklovaný,“ uviedla RÚZ.

Reálnej kontrole podľa RÚZ podliehajú výrobcovia, ktorí cez OZV celý systém financujú. Vysvetľuje, že OZV uzatvorí zmluvy s príslušnými obcami a zberovými spoločnosťami a z peňazí výrobcov im platí za triedený zber a nakladanie s odpadom. Výber zberovej spoločnosti je v kompetencii danej obce.

„Zberové spoločnosti nepodliehajú v tomto systéme prakticky nijakej kontrole zo strany OZV, a práve preto môže dochádzať k prípadom, v ktorých vyzbieraný PET materiál nekončí v recyklačnom centre, ale v spaľovni či dokonca na skládke,“ tvrdí RÚZ. Dopĺňa, že slovenské zákony povoľujú spaľovanie odpadu z PET.

Výrobcovia znášajú náklady na recykláciu odpadu vrátane jeho zberu a triedenia. „Pre zberovú spoločnosť je často výhodnejšie predať vyzbieraný PET materiál spolu s ďalšími plastami do spaľovne alebo na energetické zhodnotenie, pretože s tým má menšie náklady ako s recyklovaním PET materiálu,“ konštatuje RÚZ.

Štát by podľa únie zamestnávateľov nemal na tieto problémy reagovať zvyšovaním poplatkov v prospech zberových spoločností a rastúcimi nákladmi pre výrobcov. Navrhujú, aby spolu s výrobcami hľadal riešenia, ako takýmto javom predísť.

„Výrobcovia jednoznačne chcú, aby sa PET recykloval. Aj štát tvrdí, že to chce. Malo by byť preto logické, že štát bude spoločne s výrobcami hľadať také riešenie pre celý systém, aby sa vyzbieraný PET skutočne aj recykloval,“ uvádza RÚZ. Je pripravená na nastavení udržateľného a efektívneho systému spolupracovať s ministerstvom životného prostredia.