Úvod Spoločnosť Šéf Matice Tkáč podal na GP oznámenie na Týždeň za propagáciu fašizmu

Šéf Matice Tkáč podal na GP oznámenie na Týždeň za propagáciu fašizmu

Marián Tkáč. (Foto: archív)

Predseda Matice slovenskej (MS) Marián Tkáč podal mene svojej inštitúcie na Generálnej prokuratúre (GP) SR oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu v súvislosti s uverejnením portrétu Ľudovíta Štúra s fašistickými symbolmi na obálke čísla 24/2017 časopisu Týždeň.

„Je predsa nepredstaviteľné, aby ktokoľvek takým arogantným spôsobom zaútočil na jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, lídra slovenského národa, ktorý odvážne vyhlásil 19. septembra 1848 slovenskú nezávislosť od Maďarska. Matica je tu aj na to, aby hájila slovenskú historickú pravdu pred neprajníkmi,“ povedal v tejto súvislosti Tkáč. Oznámenie podal osobne v prítomnosti predsedu prezídia MS Miroslava Holečka.

Obálka časopisu Týždeň pobúrila všetkých národne cítiacich Slovákov. (Reprodukcia: archív)
Obálka časopisu Týždeň pobúrila všetkých národne cítiacich Slovákov. (Reprodukcia: archív)

„Týždenník Týždeň uverejnil na titulnej strane čísla 24/2017 portrét Ľudovíta Štúra v bližšie nešpecifikovanej uniforme s brigadírkou a páskou s dvojkrížom s rovnakou dĺžkou ramien na rukáce, ktoré možno podľa najnovšieho legislatívneho výkladu považovať za symboly gardistické, resp. fašistické. Pod portrétom bol text: „Národ antisemitov? Ako je to s názormi slovenských dejateľov na židov,“ píše sa v oznámení adresovanom GP SR.

MS v ňom ďalej uvádza, že to na jednej strane považuje za priamy útok na jedného z najvýznamnejších predstaviteľov štúrovcov, vodcu slovenského národa bojujúceho za práva slovenského národa v 19. storočí a jeho dehonestáciu, a na druhej strane koláž „vzhľadom na obľúbenosť Ľudovíta Štúra v národe aj za propagáciu hnutia smerujúceho k potláčaniu základných práv a slobôd.“

Foto: archív
Foto: archív