Úvod Spoločnosť Slováci konzumujú málo ovocia a zeleniny, zaostávajú za priemerom EÚ

Slováci konzumujú málo ovocia a zeleniny, zaostávajú za priemerom EÚ

Foto: Michaela Kolimárová

Situácia s nízkou konzumáciou ovocia a zeleniny sa na Slovensku dlhodobo nemení a Slováci aj naďalej v tomto smere zaostávajú za priemerom EÚ. Takmer dve tretiny obyvateľov EÚ totiž v roku 2017 konzumovalo ovocie aspoň raz denne (64 percent), pričom podiel obyvateľov EÚ, ktorí konzumovali zeleninu aspoň raz denne v danom roku, bol rovnaký ako pri ovocí.

Slovensko sa v rebríčku krajín ocitlo pri dennej konzumácii ovocia obyvateľmi na 18. mieste z krajín EÚ-28, keď si dalo ovocie denne len 53 percent Slovákov a pri zelenine zaznamenalo ešte o jednu priečku horšie umiestnenie s denným podielom 52 percent. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.

Z ďalších výsledkov Eurostatu vyplýva, že 27 percent obyvateľov EÚ jedlo v roku 2017 ovocie aspoň dvakrát denne a zeleninu 23 percent. Slovensko aj v týchto štatistikách zaostáva za priemerom EÚ. Minimálne dvakrát za deň si dá ovocie 22 percent Slovákov a zeleninu 16 percent.

Pozitívne čísla zaznamenali Slováci len pri údaji o úplnom vyradení ovocia a zeleniny z ich jedálnička. Nikdy neje ovocie len 0,8 percenta Slovákov a zeleninu dokonca len 0,4 percenta. Naproti tomu podiel občanov EÚ, ktorí niekdy nejedia ovocie, predstavuje 1,6 percenta a pri zelenine 0,6 percenta.

Najviac ovocia sa skonzumuje spomedzi členských štátov EÚ v Taliansku, kde až 85 percent obyvateľov je ovocie minimálne jedenkrát denne. Nasleduje Portugalsko s 81 percentami obyvateľov. Oproti tomu v troch členských štátoch EÚ konzumovalo ovocie v roku 2017 denne menej ako 40 percent obyvateľstva. Konkrétne išlo o Lotyšsko (35 percent), Bulharsko a Litvu (obe 37 percent).

Foto: archív

Čo sa týka spotreby zeleniny v členských štátoch, Írsko a Belgicko mali v roku 2017 najvyšší podiel obyvateľov, ktorí aspoň raz denne konzumovali zeleninu (84 percent). Zatiaľ čo vo väčšine členských štátov 50 až 80 percent obyvateľov v prieskume uviedlo, že denne jedli zeleninu, v piatich členských štátoch bol tento podiel nižší ako 50 percent. Išlo o Maďarsko (30 percent), Rumunsko (41 percent), Lotyšsko (44 percent), Litvu a Bulharsko (obe 45 percent).

Podľa uverejnenej správy Svetovej zdravotníckej organizácie je odporúčaná denná dávka minimálne 400 g ovocia a zeleniny (okrem zemiakov a iných škrobových hľúz) na prevenciu chronických ochorení.