Úvod Spoločnosť Slovenčina nepozná slová prehlásenie, doprovod ani doporučenie

Slovenčina nepozná slová prehlásenie, doprovod ani doporučenie

Foto: archív

Za mnohé chyby v slovenských textoch môže čeština, respektíve jej ťažko vykoreniteľné vplyvy. Okrem konkrétnych čechizmov (bohemizmov), ktoré u nás fungujú ako nespisovné slová, sa to týka najmä prípon a predpôn. Nespisovné predpony českého pôvodu sa zvyknú používať najmä v slovách prehlásenie, doprovod, doporučenie.

Prehlásenie je spisovné jedine vo význame „odhlásiť odniekiaľ a prihlásiť inam“. Katastrofické scenáre o prehlasovaní klubov do nižšej súťaže sa nenaplnili. Čas na prehlásenie auta sa skrátil na dva dni a najneskôr v piatok si musia motoristi vybrať jednu z ôsmich poisťovní.

Inak sa po slovensky zásadne vyhlasuje, podpisujú sa čestné vyhlásenia a podobne. Nesprávne sú teda výroky typu: “Podľa vlastných prehlásení pokladá al-Káida za svoj prioritný cieľ nastolenie kalifátu a šírenie islamskej viery do iných krajín.”

“Zhotoviteľ prehlásil, že urobí všetko preto, aby sa termín skončenia stavby dodržal.” “Ešte pred hlasovacou procedúrou primátor prehlásil, že sa vzdáva odmien a venuje ich na charitatívne účely.” Vo všetkých týchto prípadoch ide o vyhlasovanie a vyhlásenia.

S doprovodom a doprevádzaním sa stretávame najmä v textoch o hudbe: “Helenu Vondráčkovú bude doprevádzať pätnásťčlenný orchester Gustáva Broma.” Tam i všade inde však slovenčina pozná iba sprievod a sprevádzanie. Nespisovné slová sú aj vo vetách: “Plechové tátoše na KDI KR PZ budú slúžiť na doprovody štátnych činiteľov.”

Foto: archív

“Krízu medzi majiteľmi a nájomníkmi doprevádza ostrý politický spor.” “Michalovčanky potleskom, skandovaním a pokrikmi doprevádzali každú úspešnú akciu svojich spoluhráčok.” Správne má byť: sprievody štátnych činiteľov, krízu sprevádza spor, Michalovčanky sprevádzali akciu spoluhráčok.

Doporučiť, doporučovať a vypisovať doporučenia tiež možno iba za našou západnou hranicou – na Slovensku sa odporúča. Nemôžeme teda povedať: “Súčasťou trestu je aj sexuologické liečenie, ktoré doporučili znalci.” “Tento rok sa na základe doporučenia pamiatkarov vymuruje časť hradného múru.” “Vedenie Bohemky údajne Čontofalskému doporučilo, aby o probléme nehovoril verejne.” “Znalci aj vedenie odporučili a pamiatkari vyslovili odporúčanie.”

Podľa Slovenského národného korpusu sa v slovenčine jednoznačne najviac darí prehlasovaniu a prehláseniam. Doprevádzanie a doprovody majú oproti týmto výrazom menej ako polovičný výskyt. A najmenej sa v našich textoch vyskytujú doporučenia – je ich menej než štvrtina z prehlásení.