Úvod Z DOMOVA Slovenská vláda schválila zákaz jednorazových plastových výrobkov

Slovenská vláda schválila zákaz jednorazových plastových výrobkov

Foto: archív

Protiplastové opatrenie. Taký je názov novej legislatívy z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú dnes schválila vláda a ktorá na Slovensku začne platiť už o necelé dva roky. Presný dátum, od ktorého si budú musieť slovenskí zákazníci miesto plastových výrobkov hľadať rôzne alternatívy, je 1. január 2021.

Podľa analytikov z envirorezortu sa do našej krajiny ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov. Významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty.

Podľa ministerstva je jednoduché nahradiť plastové výrobky ekologickejšími alternatívami – napríklad výrobkami z papiera či tými na viacnásobné použitie. Fakt, že opatrenie začne platiť až v roku 2021 by mal zaručiť to, že výrobcovia aj obchodníci sa na platnosť opatrenia stihnú pripraviť.

Protiplastové opatrenie sa dotkne nasledovných výrobkov: jednorazové plastové taniere, jednorazové plastové príbory, plastové miešadlá na nápoje, plastové slamky, paličky na balóny, plastové vatové tyčinky do uší, nádoby na potraviny, nápojové obaly a poháre na nápoje z expandovaného polystyrénu.

Zmeny čakajú aj obce, ktoré si uplatňujú výnimku a neumožňujú svojim obyvateľom separovať bioodpad. Od roku 2023 by výnimky nemali byť možné. „Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia,“ vysvetľuje rezort.

Zlepšiť sa má aj evidencia odpadu. Po novom budú musieť byť smetiarske autá vybavené vážiacim systémom a hmotnosť odpadu nahlasovať, podrobnejšie správy budú na ministerstvo posielať aj organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Zmeny sa dotknú aj finančných príspevkov, ktoré výrobcovia platia OZV.

Tie budú musieť po novom zohľadniť trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov, ako aj a prítomnosť nebezpečných látok. „OZV je povinná finančne zvýhodniť výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov,“ konštatuje ministerstvo.