Úvod Politika Slovenské hnutie obrody požiada o registráciu ako politický subjekt

Slovenské hnutie obrody požiada o registráciu ako politický subjekt

Členovia SHO, tretí sprava šéf hnutia Róbert Švec. (Foto: archív)

Prípravný výbor politického subjektu Slovenské hnutie obrody (SHO) splnil zákonnú podmienku na registráciu rovnomenného politického hnutia. Ako informoval predseda SHO Róbert Švec, v súčasnosti výbor disponuje viac ako 10-tisíc podpismi občanov Slovenskej republiky a preto v najbližšom období požiada Ministerstvo vnútra SR o oficiálnu registráciu.

SHO od roku 2004 až doteraz pôsobilo ako občianske združenie, je známe pronárodnými, sociálnymi i ekologickými aktivitami. V poslednom čase jeho členovia deklarovali zámer pretransformovať sa na politický subjekt.

”Pred 14 rokmi sme mali jednu základnú víziu. Ukázať Slovákom, že vlastenectvo a služba národu môžu mať a aj musia mať normálnu podobu. Že slúžiť Slovensku sa musí dlhodobo a zodpovedne. Pretože len dlhodobá koncepcia prináša ovocie v podobe konkrétnych výsledkov. A každý, kto sleduje aktivity nášho združenie nám dá za pravdu, že túto víziu sme ako občianske hnutie splnili. Preto nastal čas, aby sme sa posunuli ďalej. Aby sme občanom našej vlasti slúžili na volených postoch na miestnej, krajskej a aj celoštátnej úrovni, “ povedal v tejto súvislosti Róbert Švec.

Foto: archív

Ako dodal, republiku majú politici viesť, majú mať krátkodobé, ale aj dlhodobé vízie rozvoja vo všetkých oblastiach. No namiesto toho, aby Slovenskú republiku súčasní politici viedli, podľa Šveca ju iba spravujú “ako kolóniu pre cudzích pánov”. Preto si myslí, že vo verejných funkciách potrebujeme mať ľudí, čo budú nášmu štátu slúžiť a budú mať aj dlhodobé vízie jeho rozvoja. Za základný cieľ SHO označil Švec silné Slovensko, v ktorom bude Slovák a každý lojálny občan našej vlasti pánom a nebude mediálnym, politickým a ani ekonomickým podnájomníkom vo vlastnom štáte.