Úvod Z DOMOVA Slovenskí katolíci slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Slovenskí katolíci slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Foto: archív

Katolíci na Slovensku slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Zároveň je to aj deň pracovného pokoja. Sviatok je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako záväzná spomienka, ale iba na Slovensku ako v jedinej krajine sveta je ustanovený za slávnosť.

Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali predovšetkým v ťažkých časoch. Tradičnou súčasťou sviatku je aj národná púť v Šaštíne.

Veriaci si pripomínajú sedem bolestí Matky Božej, a to Simeonovo proroctvo o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho syna, útek Márie a Jozefa s malým Ježiškom do Egypta pred kráľom Herodesom, hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, stretnutie Márie so synom na krížovej ceste.

Piatou bolesťou bol pohľad Márie na pribíjanie a zomieranie Ježiša na kríži, šiestou bolo prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a siedmou uloženie Ježiša do hrobu. Symbolom vyjadrenia úcty Sedembolestnej Panne Márii sa stala šaštínska socha sediacej Matky Božej s mŕtvym Kristom v náručí.

Pápež Pius XI. v roku 1722 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil slovenskú národnú svätyňu v Šaštíne za baziliku (basilica minor). Šaštínsky chrám sa tak stal prvou bazilikou na Slovensku.