Úvod Spoločnosť Slovenskí neurochirurgovia objavili novú metódu operácie nádorov mozgu

Slovenskí neurochirurgovia objavili novú metódu operácie nádorov mozgu

Foto: archív

Slovenským neurochirurgom sa podarilo vyvinúť novú, bezpečnejšiu techniku operovania hlboko uložených nádorov v mozgu. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) ňou už operovali desať pacientov.

„Úspech, ktorý sa podarilo dosiahnuť tímu z Neurochirurgickej kliniky, potvrdzuje jedinečnosť a unikátnosť tohto pracoviska. Zároveň dokazuje, že i v skromnejších a náročných podmienkach poskytuje UNB kvalitnú a modernú medicínu,“ povedal riaditeľ nemocnice Miroslav Bdžoch.

Pri operáciách v časti mozgu nazývanom inzula môže prísť k poškodeniu drobných dôležitých cievok, ktoré často prechádzajú priamo cez nádor. „Drvivá väčšina týchto tepienok je menšia ako jeden milimeter. Najväčšie majú 1,5 milimetra, ale tie sú raritné. Priemer je 0,45 milimetra,“ približuje operatér, docent Andrej Šteňo z Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB.

Tepny tak nevidno ani pod mikroskopom a nezriedka sú podľa Šteňa absolútne neodlíšiteľné od zdravého mozgu. Slovenským neurochirurgom sa však podarilo prísť na to, ako ich zobraziť.

Šteňo. (Foto: archív)
Andrej Šteňo. (Foto: archív)

„Snažili sme sa o čo najkvalitnejšie zobrazenie nádorového tkaniva a o čo najprecíznejšie zobrazenie hlavných mozgových tepien pomocou 3D-sonografu. Využívali sme pritom fúziu obrazu z viacerých ultrazvukových sond. Počas jednej z operácií sme si všimli, že sa nám darí zobraziť aj drobné mozgové tepienky s priemerom často menším ako milimeter, čo sa vo svete považovalo za nedoriešený problém,“ povedal docent Šteňo.

Že nešlo o náhodu, ale o objav, potvrdili ďalšie operácie. Pacientov tak možno operovať bezpečnejšie. „Identifikácia týchto drobných cievok prispieva k prevencii ich poškodenia počas odstraňovania nádoru mozgu a významne znižuje riziko ochrnutia,“ doplnil docent Šteňo.

Zároveň možno počas operácie odstrániť väčšiu časť nádoru, čo vie chorým predĺžiť plnohodnotný život. Zahraničná štúdia ukázala, že pacienti, ktorým sa podarilo odstrániť väčšiu časť tumoru, žili aj o desať rokov dlhšie oproti tým, kde sa to nepodarilo. Takéto nádory pritom často postihujú mladých ľudí vo veku 30 až 40 rokov.

Metodiku predstavili slovenskí lekári aj v najvýznamnejšom svetovom neurochirurgickom časopise Journal of Neurosurgery. Začala sa tak využívať už i v zahraničí. Prodekan LF UK profesor Juraj Payer zdôraznil, že slovenskí lekári sú bezpochyby špičkoví odborníci a tím Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB patrí medzi svetovú elitu.