Úvod ZO ZAHRANIČIA Slovensko bude mať v novom roku 14. najnižšiu mzdu v únii

Slovensko bude mať v novom roku 14. najnižšiu mzdu v únii

Foto: archív

Od prvého januára bude platiť na Slovensku nová výška minimálnej mzdy. Dosiahne úroveň 623 eur. Táto hodnota nás síce posunie v rebríčku 27 krajín Európskej únie o jednu priečku vyššie, stále však bude 14. najnižšia medzi členskými krajinami. Celkovo sa minimálna mzda v únii pohybuje od 312 do 2142 eur mesačne.

Najnižšie sa nachádza Bulharsko s minimálnou mzdou 312 eur. Slovensko patrí spolu s ním medzi desať krajín, kde minimálna mzda nepresahuje 700 eur. Patrí sem aj Litva (430 eur), Rumunsko (461 eur), Maďarsko (487 eur), Chorvátsko (546 eur), Česká republika (575 eur), Poľsko (611 eur), Estónsko (584 eur) a Lotyšsko (607 eur).

V piatich krajinách sa minimálny príjem pohybuje na úrovni od 700 do 1000 eur. Ide o Portugalsko (741 eur), Grécko (758 eur), Maltu (777 eur), Slovinsko (941 eur) a Španielsko (1050 eur). Najvyššiu minimálnu mzdu majú ľudia vo Francúzsku (1539 eur), Nemecku (1584 eur), Belgicku (1594 eur), Holandsku (1636 eur), Írsku (1656 eur) a Luxembursku (2142 eur). V Dánsku, Taliansku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku a na Cypre minimálna mzda zavedená nie je.