Úvod Politika Slovensko by malo prijať 250 utečencov

Slovensko by malo prijať 250 utečencov

Foto: archív

Slovensko by malo prijať 250 utečencov. Zostať by mali na Slovensku šesť mesiacov odo dňa ich vstupu do krajiny. Vyplýva to z návrhu dohody medzi vládou SR, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorú zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Výdavky spojené s ich ubytovaním, stravovaním a zabezpečovaním hygienických potrieb uhradí vláda SR. „Celkový počet dočasne prijatých utečencov a osôb pod ochranou môže byť počas platnosti dohody doplnený po odchode niektorých prijatých osôb do tretej krajiny o ďalšie osoby, nepresiahne však 250 osôb v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo v predkladacej správe návrhu.

Za výnimočných okolností sa môže obdobie ich pobytu na Slovensku rozhodnutím MV predĺžiť, kým nebudú migranti presunutí do tretej krajiny. Presuny utečencov na Slovensko a následne do ďalších krajín by mala financovať Medzinárodná organizácia pre migráciu. Dohoda by mala nadobudnúť platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. MV ju aktuálne predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.