Úvod Z DOMOVA Slovensko ohrozuje 17 druhov invazívnych cudzích rastlín a živočíchov

Slovensko ohrozuje 17 druhov invazívnych cudzích rastlín a živočíchov

Slizovec iberský sa začal rozširovať po Európe asi pred 30 rokmi, „cestujúc“ vo forme vajíčok v pôde rastlín v kvetináčoch. Tento spôsob je dodnes hlavným zdrojom zavlečenia. Vyskytuje sa na celom území Slovenska a ničí úrodu v záhradách. Nemá prirodzeného nepriateľa. (Foto: archív)

Obavy slovenských odborníkov vzbudzuje sedem inváznych nepôvodných druhov rastlín a desať druhov živočíchov. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia SR. Vydanie zoznamu je podľa neho jedným z krokov, ktoré sú potrebné na zosúladenie slovenskej legislatívy s legislatívou EÚ.

Do zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy SR chce ministerstvo zaradiť beztvarec krovitý, ambróziu palinolistú, pohánkovec, kustovnicu cudziu, javorovec jaseňolistý, zlatobyľ kanadskú a zlatobyľ obrovskú.

Na zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov sa dostanú sumček čierny, slizovec iberijský, korytnačka maľovaná, pichľavka siná, norok americký, býčko piesočný, býčko nahotemenný, býčko hlavatý, býčko čiernoústy a škľabka ázijská.

Vytvorenie zoznamov súvisí so schválením zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Ten má napríklad umožniť Štátnej ochrane prírody SR pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov vstupovať aj na cudzí pozemok.

Nový zákon privítali aj ochranári zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife. Tí upozornili, že napríklad norky americké, ktoré sa na Slovensku vyskytujú od roku 2011, zdecimovali populácie niektorých vodných vtákov na Dunaji takmer o tri štvrtiny.