Úvod Spoločnosť Slovensko starne: počet dôchodcov historicky prvýkrát prevýšil počet detí

Slovensko starne: počet dôchodcov historicky prvýkrát prevýšil počet detí

Foto: archív

V starnutí populácie Slovenska je rok 2018 prelomový, keďže počet a podiel seniorov historicky prvýkrát prevýšil počet a podiel detí. Ako na tlačovej konferencii informovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR Zuzana Podmanická, za uplynulý rok žilo na Slovensku 858-tisíc detí vo veku do 14 rokov, čo je 15,7 percenta slovenskej populácie, kým seniorov vo veku 65 a viac rokov bolo na Slovensku 874-tisíc, čo je 16 percent obyvateľstva.

„Vzťah medzi počtom detí a seniorov v spoločnosti zachytáva takzvaný index starnutia. V roku 2018 tento index prvýkrát prekročil hraničnú hodnotu 100. Na Slovensku tak na 100 detí pripadlo 102 seniorov,“ spresnila Podmanická. Priemerný vek obyvateľstva sa zvýšil o pár mesiacov na úroveň 40,8 roka, pričom priemerný vek je nad hranicou 40 rokov od roku 2015.

Riaditeľ Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexander Ballek na tlačovej konferencii uviedol, že Slovensko dosiahlo na konci roka 2018 nový rekord počtu obyvateľov v novodobej histórii, keďže malo 5 450 421 obyvateľov, z toho 2 789 344 žien.

Foto: archív

Zuzana Podmanická ďalej informovala, že v uplynulom roku bolo na Slovensku uzavretých 31 177 manželstiev. Medziročne bol počet sobášov o málo nižší. Priemerný vek ženícha sa zvýšil na 34 rokov, priemerný vek nevesty bol viac ako 31 rokov. Najsilnejšou vekovou skupinou, ktorá vstupuje do manželstiev, je vek 25 až 29 rokov, a to u oboch pohlaví. Podiel detí narodených mimo manželstva ostal na úrovni 40 percent už tretí rok.

Počas roka sa rozviedlo 9 560 manželstiev, čo je takmer totožný počet ako v roku 2017. Pokles rozvodovosti sa teda spomalil. Na sto sobášov pripadalo 31 rozvodov. Priemerný vek muža pri rozvode bol takmer 44 rokov, u ženy 41 rokov. Podmanická zdôraznila, že rastie počet rozvodov po dlhšej dobe trvania manželstva, napríklad rozvody po 25 a viac rokoch trvania manželstva tvorili vlani až 21 percent rozvodov.

Z hľadiska pôrodnosti bol počet živo narodených detí za minulý rok 57 969, z toho 34 587 v manželstve. Úhrnná plodnosť bola z posledných desiatich rokov najvyššia práve v roku 2018 a dosiahla hodnotu 1,54 dieťaťa na ženu. V celom sledovanom období je však Slovensko pod hodnotou 2,1 dieťaťa na jednu ženu.

Zvýšil sa taktiež priemerný vek rodičiek, ktorý vlani dosiahol 29,7 roka. Najväčšiu skupinu predstavovali ženy vo veku 30 až 34 rokov. Každé tretie dieťa priviedla na svet žena z tejto vekovej skupiny. Počas roka 2018 sa na Slovensku presťahovalo vyše 98-tisíc osôb. Takmer 45 percent osôb sa sťahovalo len z obce do obce v jednom okrese.

Foto: archív