Úvod Z DOMOVA Slovensku hrozí do dvadsiatich rokov dramatický deficit zdravotných sestier

Slovensku hrozí do dvadsiatich rokov dramatický deficit zdravotných sestier

Foto: archív

Zachovanie súčasného štandardu zdravotnej starostlivosti v SR bude v budúcnosti vzhľadom na starnutie obyvateľstva predstavovať zvýšenú záťaž na systém, vrátane jeho personálnych zdrojov. Problémom bude najmä nedostatok sestier, no zvýšiť treba aj počet lekárov. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Očakávaný deficit sestier už počas najbližšej dekády bude výrazný a v priebehu dvadsiatich rokov až dramatický,“ uviedla rada. Upozornila, že riešenie problému by si vyžadovalo postupné zvýšenie počtu absolventov „sesterských“ odborov v rámci stredných zdravotníckych škôl z dnešných približne tisíc ročne na takmer dvojnásobok.

Rada priblížila, že kľúčovým faktorom pre zlepšenie situácie je zvyšovanie miezd, kompetencií a možností pre vzdelávanie sestier. Dôležité je podľa nej tiež využiť vzdelanie a schopnosti absolventov stredných zdravotníckych škôl. „Presadzovaniu záujmov sestier by pomohla užšia spolupráca medzi jednotlivými typmi sestier, keďže je medzi nimi vidieť často aj rivalitu,“ zdôraznila.

RRZ tiež poukázala na to, že počet lekárov postupne rastie a ich odlev do zahraničia sa výrazne znížil pred niekoľkými rokmi. „Ani tento rast však nebude stačiť na zachovanie súčasnej úrovne starostlivosti o starnúcu populáciu. Na dosiahnutie tejto úrovne treba dlhodobo zvýšiť počet lekárov o štyri percentá oproti aktuálnemu trendu,“ upozornila.

Podľa nej sa to dá dosiahnuť zmenou politiky lekárskych fakúlt. Tie totiž v súčasnosti vzdelávajú až 40 percent zahraničných študentov na úkor potrieb slovenského zdravotníctva, čo je v rozpore s verejným záujmom. Doplnila, že je potrebné znížiť aj zahltenie lekárov a efektívnejšie nastaviť kompetencie medzi lekármi a sestrami vrátane presunu časti agendy na nemedicínsky personál.