Úvod Z DOMOVA Do slovenských základných škôl chodí iba 37 percent ukrajinských detí na našom...

Do slovenských základných škôl chodí iba 37 percent ukrajinských detí na našom území

Foto: archív

Ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl. Vyplýva to z prieskumu Komenského inštitútu na vzorke viac ako 6000 učiteľov, ktorý vypracovala agentúra Focus. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru a inú úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov.

Až 77 percent pedagógov uviedlo, že ukrajinskí žiaci vytvárajú priateľstvá so spolužiakmi a podľa 69 percent učiteľov začínajú deti z Ukrajiny rozumieť slovenskému jazyku. Podľa 70 percent pedagógov odpovedá väčšina ukrajinských detí na položené otázky, avšak vlastné otázky kladie iba 29 percent.

Odhady Inštitútu vzdelávacej politiky hovoria, že v slovenských školách sa vzdeláva iba 37 percent ukrajinských detí, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Zvyšok buď neštuduje, alebo využíva dištančnú online formu na svojich ukrajinských školách.

Učitelia poukazujú na výzvy, s ktorými sa u nových žiakov stretávajú. Ide o nezáujem ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenčine (30 percent), psychickú nepohodu (21 percent) či traumu vyvolanú vojnou (18 percent). Negatívne prijatie ukrajinských žiakov triednym kolektívom pozorovali dve percentá učiteľov.

Učitelia, ktorí prišli do kontaktu s ukrajinskými deťmi, vnímajú ako najväčšiu prekážku jazykovú bariéru (85 percent), a preto by najviac privítali jazykovú podporu pri vzdelávaní (67 percent) a podporu v oblasti prispôsobenia obsahu vzdelávania, pre žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk (58 percent).

Z podporných nástrojov, pripravených ministerstvom školstva a jeho organizáciami pedagógovia doteraz najviac využili metodické usmernenia (54 percent), odkazy na externé zdroje (31 percent) a webináre (24 percent).

Najviac im pri výučbe ukrajinských žiakov chýba priame poradenstvo (41 percent). „Pracujeme na tom, aby od začiatku nového školského roka v krajoch pôsobili tímy odborníkov, ktoré budú učiteľom a odborným zamestnancom škôl poskytovať priame metodické poradenstvo,“ povedala novinárom riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.