Koaličná SNS upozorňuje, že „v tejto chvíli nepodporí zvýšenie koncesionárskych poplatkov za rozhlasové a televízne vysielanie“. Návrh novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS dalo ministerstvo kultúry koncom mája do medzirezortného pripomienkového konania.

SNS mieni návrh podporiť až vtedy, keď „budú predložené jasné vízie budúceho vysielacieho programu, keď program a koncepcia vysielania bude napĺňať princípy verejnoprávnosti a národnej kultúrnej inštitúcie, keď sa prijmú opatrenia na skvalitnenie vysielania od jazykovej kultúry až po zostavenie programovej štruktúry“. Uvádza sa to vo vyhlásení SNS k návrhu na zvýšenie koncesionárskych poplatkov.

Namiesto športu program pre deti
„Podľa nášho názoru musí najskôr Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, ktoré dnes vystupujú pod nezmyselným a z hľadiska obsahu slovenčine sa priečiacim spoločným názvom, prejsť najskôr výraznou vnútornou prestavbou a stať sa skutočnou slovenskou a národnou verejnoprávnou inštitúciou,“ píše sa vo vyhlásení SNS.

Hlavným obsahom novovytvoreného tretieho televízneho kanála by podľa SNS nemal byť šport – čo však ale ani je zámerom vedenia telerozhlasu. „Prednosť by malo dostať vysielanie pre deti a mládež v slovenčine, ktoré v slovenskom audiovizuálnom priestore žalostne chýba. Z neznámych dôvodov totiž všetky medzinárodné detské kanály dostali licenciu na vysielanie v českom jazyku,“ konštatujú národniari.

Foto: Michaela Kolimárová
Predseda SNS Andrej Danko vyjadroval svoju nespokojnosť s programom RTVS už pred parlamentnými voľbami. (Foto: Michaela Kolimárová)

SNS ďalej RTVS vyčíta „sústavne upadajúcu jazykovú kultúru redaktorov a moderátorov, ktorí zámerne ignorujú viaceré normy slovenského jazyka“. Kritizuje aj „neadekvátne“ rozdeľovanie fondov na tvorbu pre jednotlivé štúdiá a jej centralizáciu do Bratislavy.

Podľa SNS verejnoprávnosť znamená „principiálnu službu verejnosti v oblasti spravodajstva a publicistiky, kde sa občania SR informujú o dianí doma i vo svete, kde dostávajú rovnaký priestor reprezentanti všetkých relevantných spoločenských, politických a kultúrnych orgánov a organizácií, kde existuje vyvážené politické spravodajstvo, kde nedostávajú hlas úplne okrajové, ale ‘politicky korektné’ skupinky a hlas verejnosti je ignorovaný“. A presný opak sa podľa národniarov deje v RTVS.

Ministerstvo Mikovu RTVS chváli
Zvýšenie financovania verejnoprávneho RTVS je súčasťou programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020. Návrh, ktorý zmení financovanie RTVS, predložilo ministerstvo kultúry do medzirezortného pripomienkového konania v pondelok 23. mája, lehota na pripomienkovanie trvá do 10. júna.

Podľa návrhu by výšku úhrad určil rezort vyhláškou na základe stanoviska odbornej komisie. Výška tzv. koncesionárskych poplatkov by sa mala posudzovať každé dva roky. Kým vypracuje komisia prvú správu o finančnej situácii RTVS (do 31. augusta 2019), navrhuje sa od účinnosti novely, teda od 1. januára 2017 do vydania prvej vyhlášky o výške úhrad ministerstvom, do 31. decembra 2019 základná sadzba úhrady na sedem eur.

Foto: archív
S Václavom Mikom je nespokojná nielen SNS, ale aj veľká časť Smeru-SD. Do funkcie ho presadil minister kultúry Marek Maďarič. (Foto: archív)

Súčasná mesačná platba pre domácnosti 4,64 eura radí RTVS medzi najchudobnejšie verejnoprávne inštitúcie v Európe. Podľa ministerstva kultúry je vzhľadom na „absolútnu nezastupiteľnosť verejnoprávnych médií a tiež po tom, čo sa RTVS v posledných rokoch podarilo zvýšiť svoj kredit, čoho dôkazom má byť aj jej zvýšená sledovanosť a spokojnosť divákov a poslucháčov, oprávnené štandardným spôsobom vyriešiť jej financovanie“.

Ministerstvo tiež zdôraznilo, že cieľom novely zákona o úhradách za RTVS je, aby verejnoprávna RTVS mohla v ešte väčšej miere plniť úlohy, ktoré od nej vyžaduje zákon a očakáva verejnosť. Ministerstvo kultúry preto po 13 rokoch navrhuje primerané zvýšenie výšky úhrad a zároveň cez zákon zaväzuje RTVS k zriadeniu tretieho vysielacieho kanála.

Tretia programová služba nebude podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku čisto športový program. Šport, ktorý zasahuje do vysielania Jednotky aj Dvojky si, ako tvrdí Mika, zaslúži svoje vlastné miesto. Nepôjde však o obnovu bývalej športovej Trojky, skôr plnoformátový kanál.

Kedy skončí Mikova (ne)verejnoprávna RTVS?