Úvod Ekonomika Sociálna poisťovňa neskúma iné príjmy nezamestnaného

Sociálna poisťovňa neskúma iné príjmy nezamestnaného

Foto: archív

Sociálna poisťovňa počas vyplácania dávky v nezamestnanosti neskúma, či má jej poberateľ iné príjmy. Túto skutočnosť sleduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v pôsobnosti ktorého je poberateľ dávky v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Ak uchádzač o zamestnanie podmienky evidencie svojou zárobkovou činnosťou prestane spĺňať, je z nej vyradený, následkom čoho mu zanikne aj nárok na dávku v nezamestnanosti. Poberanie dávky v nezamestnanosti je totiž striktne viazané na evidenciu uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade práce.

Uchádzač o zamestnanie vedený na úrade práce môže vykonávať zárobkovú činnosť len v obmedzenom množstve a do určitej výšky odmeny. Jednou z podmienok je, že môže pracovať len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jej trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Životné minimum od júla 2017 predstavuje sumu 199,48 eura.

Poisťovni poberateľ dávky nikdy neoznamuje začiatok ani koniec zárobkovej činnosti. Oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni má len v tom prípade, keď je počas poberania dávky vyradený z evidencie úradu práce.