Úvod Spoločnosť Šokujúce zistenie: nemecké pivá sú plné pesticídov

Šokujúce zistenie: nemecké pivá sú plné pesticídov

Foto: archív

Znepokojenie v radoch miliónov pivárov v Nemecku vyvolá zrejme správa dolnosaského Krajinského úradu pre ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť (LAVES) so sídlom v Oldenburgu, podľa ktorej sa v 80 percentách vzoriek pív našli značné množstvá zvyškov pesticídov. S ohľadom na ochranu údajov inštitúcia nezverejnila názvy pív, ktorých sa odhalenie týka, ale uviedla, že jej pracovníci našli stopy po rôznych pesticídoch v 18 z 22 odobratých vzoriek.

Vzhľadom na fakt, že presné zloženie pív je neznáme vzhľadom na ochranu receptúry, ktorú výrobcovia prísne taja, nie je možné ani odvodiť pôvod pesticídov, o ktorých presnom množstve v jednotlivých druhoch úrad takisto neinformoval. Vyplýva to zo správ, ktoré s odvolaním sa na hovorkyňu inštitúcie priniesol Severonemecký rozhlas (NDR).

Dolnosaský krajinský minister pre ochranu spotrebiteľov Christian Meyer netajil, že ho spomínané výsledky šokovali, a hovoril o „poriadne jedovatom koktaile“. Je znepokojujúce, ak sa v pive nájde napríklad glyfosát, povedal minister. Tento širokospektrálny herbicíd zaradila Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v roku 2015 medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka. Zdravotné riziká pre konzumentov piva tak vlastne nemožno vylúčiť, varoval Meyer.

Minister sa preto vyslovil za prísnejšie pravidlá pre využitie pesticídov a herbicídov a politiku nulovej tolerancie v tejto sfére. Pivo nesmie obsahovať nijaké zvyšky takýchto látok, podčiarkol a dodal, že by sa v poľnohospodárstve mali využívať výlučne látky, ktoré nie sú nebezpečné pre človeka ani pre životné prostredie.

Konkrétne dôsledky však toto odhalenie mať nebude, keďže v prípade piva nie sú stanovené limitné maximálne hodnoty. Z právneho hľadiska tak paradoxne neprišlo k porušeniu predpisov. Ani samotný rezort nemôže podľa svojho hovorcu v tejto veci podniknúť nijaké kroky. Keďže v iných európskych štátoch sa rozbory obsahu pesticídov v jednotlivých značkách pív nevykonávali, varovanie sa zatiaľ týka iba nemeckých pív. Vzhľadom na všeobecnú chemizáciu poľnohospodárstva je však možné, že výskumné laboratóriá by dospeli k podobným výsledkom.