Úvod Z DOMOVA Štát novou mediálnou legislatívou prinúti spravodajské weby priznávať investorov a darcov

Štát novou mediálnou legislatívou prinúti spravodajské weby priznávať investorov a darcov

Foto: archív

Doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní nahradil nový zákon o mediálnych službách. Zároveň nadobúda účinnosť aj zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Zákon o mediálnych službách má podľa jeho predkladateľov priniesť efektívnejšiu reguláciu mediálneho prostredia.

Nový predpis upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov multiplexu aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi menované subjekty.

Zákon upravuje aj práva a povinnosti distribútora signálu. Nová právna norma tiež zvýši podiel multimodálneho vysielania v televíznom programe, najmä v prípade verejnoprávneho vysielateľa. Sprehľadňuje tiež majetkové a personálne vzťahy súvisiace s médiami.

Zachováva kvóty pre slovenskú hudbu, európske diela a nezávislú produkciu, stanovuje aj minimálny ročný podiel národnostného vysielania v televíznom programe RTVS. Legislatíva rozširuje i kompetencie štátneho regulátora v oblasti vysielania, retransmisie a audiovizuálnych mediálnych služieb.

Zákon týkajúci sa publikácií nahradí doterajšie inštitúty práva na opravu a odpoveď právom na vyjadrenie. Toto právo sa vzťahuje na nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, priznalo sa aj verejným funkcionárom.

Periodické publikácie, medzi ktoré sa zaraďujú po novom aj spravodajské weby, budú musieť priznávať väčších investorov alebo darcov. Upravuje sa tiež systém evidovania periodických publikácií. Zriadi sa aj register v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť ministerstvo kultúry.