Úvod Z DOMOVA Štát sa chystá väčšmi podporovať vozidlá s alternatívnym pohonom

Štát sa chystá väčšmi podporovať vozidlá s alternatívnym pohonom

Foto: archív

Slovensko by v nasledujúcich rokoch okrem elektromobility malo viac podporovať aj vozidlá na alternatívne palivá, ako sú stlačený či skvapalnený zemný plyn, vodík a biopalivá.

Štát by mal podporiť nákup vozidiel, rozširovanie infraštruktúry pre alternatívna palivá, odstraňovanie obmedzení parkovaní vozidiel na plyn, zelené verejné obstarávania, ale aj lepšie informovať verejnosť. Vyplýva to z materiálu Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, ktorý v stredu schválila vláda.

Správu o vykonávaní svojho národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami musí každý členský štát EÚ predložiť Európskej komisii do 18. novembra a potom každé tri roky. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR priniesol v oblasti alternatívnych palív pre štátne orgány sedem nových úloh.

Téma alternatívnych palív by mala byť zahrnutá pri vypracúvaní všetkých relevantných dokumentov, podpora nákupu vozidiel by sa mala do budúcna vzťahovať nielen na elektromobily, ale na všetky vozidlá s alternatívnymi palivami a štát by mal vytvoriť finančný mechanizmus na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívna palivá. V tomto prípade Národný politický rámec počíta s prostriedkami EÚ z nového programovacieho obdobia 2021 – 2027.

Zvýšiť záujem o vozidlá s pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn by podľa schváleného materiálu mohlo ich zvýhodnenie v oblasti dotácií, daní a poplatkov či zmena technických noriem pri výstavbe podzemných garáží tak, aby v nich mohli tieto vozidlá parkovať.

Záujem o alternatívne pohony má priniesť aj lepšia informovanosť spotrebiteľov, najmä porovnávaním jednotkových cien a hospodárnosti jednotlivých palív. „Zároveň je pri nabíjaní elektromobilu potrebné rozlišovať cenu elektrickej energie pre nabíjanie elektromobilu v domácnosti a cenu pre nabíjanie vo verejnej nabíjacej stanici,“ uvádza materiál.

Posledným, siedmym opatrením, je rozšírenie zeleného verejného obstarávania. Štátna správa by podľa revízie mala ísť príkladom vo využívaní vozidiel s alternatívnym pohonom. V rámci Revízie a aktualizácie Národného politického rámca boli prvýkrát definované národné ciele pre rozvoj vodíka ako alternatívneho paliva, vrátane rozvoja príslušnej infraštruktúry.

„Všetky palivá zaradené do národného politického rámca sú oprávnené na podporné opatrenia únie a národné podporné opatrenia pre infraštruktúru alternatívnych palív, aby sa podpora z verejných zdrojov zamerala na koordinovaný rozvoj vnútorného trhu smerujúci k mobilite, s využitím dopravných prostriedkov na alternatívne palivá,“ uvádza materiál.