Úvod Z DOMOVA Štatistický úrad chystá doposiaľ najrozsiahlejšie sčítanie obyvateľov

Štatistický úrad chystá doposiaľ najrozsiahlejšie sčítanie obyvateľov

Foto: archív

Štatistický úrad pripravuje doposiaľ najrozsiahlejšie sčítanie obyvateľov domov a bytov. Úrad využije na monitoring už existujúce registre dát, čím odbremenia obyvateľov od zbytočne dlhej administratívy. Ostatné, komplexnejšie otázky, budú vypĺňať obyvatelia elektronicky alebo s jednoduchou pomocou asistenta.

Na sčítanie domov a bytov prvýkrát využijú samosprávy, ktoré so zisťovaním začnú už v roku 2020. Podľa predsedu úradu Alexandra Balleka pôjde o takzvané integrované sčítanie, čo znamená, že bude kombinovať údaje z už existujúcich administratívnych zdrojov s terénnym zisťovaním. „Formulár pre obyvateľov bude mať o polovicu menej otázok ako pred desiatimi rokmi. Nebudeme vstupovať do domácností a rušiť súkromie ľudí,“ vysvetlil Ballek.

Novinkou budú aj sčítací asistenti, ktorí na požiadanie pomôžu ľuďom s vyplnením elektronického formulára. Formulár pre občanov bude len v elektronickej forme. Znamená to, že každý sa sčíta sám prostredníctvom počítača. Ak niekto nemá počítač alebo má problém s vyplnením formulára, môže sa obrátiť na kontaktné centrum, ktoré bude vytvorené v každej obci, prípadne si môže vyžiadať asistenta.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v priebehu šiestich týždňov od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov budú realizovať obce a mestá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Získané údaje majú podľa Balleka priniesť informácie nielen o počte obyvateľstva, ale aj o stave spoločnosti a životných podmienkach ľudí.

Zisťovať sa budú napríklad aj informácie o materinskom jazyku, národnostnom zložení, vierovyznaní, spôsobe dopravy do práce, o vzdelanostnej úrovni a ďalšie. Sčítaním domov a bytov získajú údaje o vekovej štruktúre domov, rozlohe, forme vlastníctva, spôsobe vykurovania, vybavenosti domácností či pripojenia na verejné siete.