Úvod Z DOMOVA Štátne občianstvo treba vrátiť všetkým, ktorí oň prišli po roku 2010, vyzýva...

Štátne občianstvo treba vrátiť všetkým, ktorí oň prišli po roku 2010, vyzýva Most-Híd

Foto: archív

Strana Most-Híd vydala správu pre médiá, v ktorej sa venuje pripravovanej novelizácii zákona o štátnom občianstve. Vyzýva v ňom na návrat štátneho občianstva SR všetkým osobám, ktoré ho od roku 2010 stratili. Novela právnej normy umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty občianstva SR.

Jej zámerom je tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe momentálne platného zákona prišli o štátne občianstvo SR tak, aby im to bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva. Cieľom je tiež zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov alebo osoby slovenského pôvodu žijúcich v zahraničí.

Ako sa ďalej píše vo vyhlásení, je dôležité, aby ľudia automaticky nestrácali štátne občianstvo SR z dôvodu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva. Súčasná legislatíva pritom podľa strany pozbavila slovenského občianstva už 3400 ľudí. Novela podľa stany tiež nerieši problém Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí by chceli prijať cudzie občianstvo.

„Vláda nemôže prijať zákon, ktorý diskriminuje Maďarov na Slovensku alebo na nich jednoducho zabúda. Naozaj musím vynaložiť veľké úsilie, aby som si nemyslel, že v tomto prípade čelíme úmyselnej diskriminácii,“ povedal predseda strany Most -Híd László Sólymos. Strana z toho dôvodu adresovala ministerstvu hromadnú pripomienku s 500 podpismi.

Stratu občianstva SR po nadobudnutí iného občianstva presadil slovenský parlament v roku 2010. Išlo o reakciu na maďarský zákon, ktorý umožnil získavanie občianstva pre Maďarov žijúcich v zahraničí.