Úvod Z DOMOVA Štátny znak SR je spojením stredovekého erbu s národným znakom z roku...

Štátny znak SR je spojením stredovekého erbu s národným znakom z roku 1848

Štátny znak Slovenskej republiky. Jeho autormi sú Ladislav Čisárik mladší a Ladislav Vrteľ. (Reprodukcia: archív)

Historickým prameňom štátneho znaku SR je najstarší uhorský kráľovský erb z prvých rokov 14. storočia. V ňom stojí dvojitý kríž po prvýkrát na trojvrší a znak je teda kompletný,“ povedal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky hlavný štátny radca pre heraldiku a jeden z tvorcov slovenských štátnych symbolov Ladislav Vrtel.

Ako dodal, heraldicky ide najhodnotnejšiu predlohu, ktorá zároveň predstavuje symbolické prihlásenie sa k našim stredovekým dejinám a domácej heraldickej tradícii. Objasnil, že nejde o mechanické prevzatie spomínaného erbu.

“Do úvahy sa brala aj podoba slovenského národného symbolu podľa pečate Slovenskej národnej rady (SNR) z roku 1848 a tradičnej podoby slovenského národného symbolu. Tam bolo trojvršie modré, v porovnaní so stredovekou predlohou tiež trochu vyššie,“ spresnil.

Vrtel takisto pripomenul, že štátny znak bol oficiálne prijatý 1. marca 1990, keď sa ústavným zákonom SNR zmenil aj dovtedajší názov Slovenskej socialistickej republiky a vypustilo sa z neho adjektívum socialistická. Slovenská republika bola od apríla 1990 súčasťou ČSFR.

Výslednú podobu pritom vyberali zo štyroch verzií, o ktorých rokovala najskôr Legislatívna rada vlády SR. Medzi nimi bol i návrh českého heraldika Jiřího Loudu, ktorý ešte v januári 1990 pripravil pre prezidenta Václava Havla návrhy štátnych znakov pre ČR, SR i federálny štát.

„Legislatívna rada sa priklonila k súčasnému platnému štátnemu znaku, časť heraldikov prítomných na zasadnutí však pripravila ešte jeden protinávrh pre definitívne rozhodnutie vlády, zasadajúcej nasledujúci deň,“ priblížil Vrtel.

Nový protinávrh vychádzal z pečate uhorského panovníka Ľudovíta Veľkého, taktiež zo 14. storočia, avšak s miniaturizovaným trojvrším. „Táto podoba však nekorešpondovala s tradičnou predstavou o slovenskom znaku. Aj preto, lebo modrá farba, ktorá sa pri nizučkom trojvrší dostala do úzadia, sa pociťovala ako významná pre Slovensko, a nie druhoradá,“ vysvetlil.

Od apríla 1990 bolo znamenie slovenského štátneho znaku SR súčasťou štátneho znaku ČSFR. Na začiatku septembra 1992 bol v Ústave Slovenskej republiky kodifikovaný ako štátny znak budúcej samostatnej republiky a stal sa aj súčasťou nielen štátnej pečate, ale aj štátnej vlajky Slovenskej republiky. Podrobnosti jeho používania upravil zákon z februára 1993.

V katastri obce Horovce v okrese Púchov nájdete ojedinelú atrakciu v podobe štátneho znaku Slovenskej republiky. Unikátne dielo vzniklo vysadením rôznych druhov lesných stromčekov, ktoré je potrebné udržiavať v správnom tvare. (Foto: archív)