Úvod ZO ZAHRANIČIA Štáty EÚ odmietli balík zmierňujúci dopady energetickej krízy

Štáty EÚ odmietli balík zmierňujúci dopady energetickej krízy

Foto: archív

Ministri členských krajín EÚ zodpovedných za energetiku sa podľa ministra hospodárstva SR Karla Hirmana na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli nedohodli na balíku, ktorý má zmierniť dopady energetickej krízy. Dôvodom je nespokojnosť s korekčným mechanizmom na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred vysokými cenami plynu.

Hirman pripomenul, že ministri sa dohodli na odsúhlasení zjednodušenia povoľovacích procesov pre obnoviteľné zdroje energie, spoločných nákupov plynu a na princípe solidarity pri zaistení dodávok plynu, čo podporuje aj Slovensko.

“Väčšina členských krajín vrátane Slovenska však prijala politickú pozíciu, že celý balík bude definitívne schválený spolu s návrhom na korekciu cien plynu, čiže po zavedení dynamického dočasného cenového koridoru, o ktorom sa rokuje už dosť dlho a zatiaľ bez výsledkov,“ pokračoval minister.

Rada ministrov sa zaoberala návrhom Európskej komisie vytvoriť mechanizmus korekcie trhu na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred nadmerne vysokými cenami plynu. Hirman spresnil, že tento návrh bol veľkou časťou ministrov kritizovaný ako nevyhovujúci a preto dohoda v tomto bode nebola možná.

Ministri sa napokon dohodli na ďalšom mimoriadnom zasadnutí v Bruseli 13. decembra. Dovtedy budú prebiehať rokovania na expertnej úrovni, aby sa zrodila dohoda prijateľná pre väčšinu štátov EÚ. Následne by túto dohodu mali odobriť šéfovia vlád a štátov na samite EÚ 15. a 16. decembra.

Hirman upozornil, že návrh predložený EK nerešpektoval závery októbrového samitu EÚ na zavedenie dynamického cenového koridoru. „Návrh eurokomisie je celkom iný. Hovorí o nejakej maximálnej cene na plyn, ktorá sa zavedie v prípade cenových disproporcií na trhu,“ vysvetlil minister.

Hirman ďalej informoval o názore niektorých jeho rezortných kolegov, že Bruselom navrhnutý korekčný mechanizmus cien by nefungoval ani v auguste tohto roku, keď ceny energií dosahovali historické výšky.

Podľa jeho slov sa proti tomuto mechanizmu postavila nielen skupina pätnástich krajín eurobloku, ktoré volajú po zastropovaní veľkoobchodných cien plynu, ale svoju pozíciu zmenilo napríklad aj Nemecko.

„Nemecko sa pridalo k názoru, že túto situáciu treba preskúmať, rokovať o nej na ďalšej mimoriadnej Rade EÚ pre energetiku,“ povedal. A dodal, že zatiaľ pozícia členských krajín, a teda aj Slovenska je taká, že treba schvaľovať balík všetkých opatrení ako jeden celok, čiže už aj s dohodou o fungovaní korekčného mechanizmu.

S odkazom na princíp solidarity minister uviedol, že je kľúčová na zabezpečenie zazmluvnených dodávok energií. Pre Slovensko sú to dodávky skvapalneného plynu z terminálov v iných štátoch a naša krajina zas vďaka naplneným zásobníkom dokáže pomôcť iným krajinám, ktoré sa dočasne ocitnú v núdzi.