Úvod Ekonomika Stopli ste živnosť? Nezabudnite na priznanie

Stopli ste živnosť? Nezabudnite na priznanie

Foto: archív

Aj keď ste v minulom roku skončili živnosť, zrušili na daňovom úrade registráciu a vrátili príslušné osvedčenia, v tomto roku máte ešte povinnosť podať daňové priznanie. Nezáleží na tom, či ide o daň z príjmov alebo z pridanej hodnoty. Počet zanikajúcich živností je za posledných sedem rokov približne rovnaký. Drží sa okolo čísla 40-tisíc za rok. Veľkou výnimkou bol však rok 2013. Vtedy dosiahlo ich množstvo zhruba 55-tisíc.

„Dôvodom mohli byť v tom čase legislatívne zmeny ako limit na výšku paušálnych výdavkov, zvýšená daň z príjmu či nárast minimálneho preddavku na poistné,“ hovorí Monika Ondrušeková, finančná analytička zo spoločnosti Finstat. Ako uvádza, najväčší počet zaniknutých živností v tomto období bol v stavebníctve. Je to príznačné, keďže v tomto odvetví pracuje aj najviac živnostníkov.

Aké povinnosti sa viažu so situáciou, ak si drobný podnikateľ zruší živnosť? Predovšetkým – automaticky tým stráca oprávnenie na podnikanie a zaniká mu aj dôvod na registráciu na daňovom úrade. „Podľa zákona treba požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa zrušenia. Robí sa to na osobitnom tlačive,“ upozorňuje Veronika Solíková, konateľka spoločnosti Účtovná jednotka.

Tým sa však povinnosti v tejto veci nekončia. K dani z príjmov či k dani z pridanej hodnoty treba ešte podať v bežných termínoch posledné priznanie. „V tomto prípade je potrebný mimoriadny prístup z hľadiska účtovníctva, zisťovania základu dane a je nevyhnutné dať pozor, aby podnikateľ nezostal dlžný na dani z pridanej hodnoty,“ dodáva Solíková.

Foto:archív

Ak ste ako živnostník používali jednoduché účtovníctvo, dňom, keď ste skončili podnikanie, uzavriete účtovné knihy a mimoriadnu účtovnú závierku. K tomuto dátumu vykonáte inventarizáciu majetku a záväzkov. Musíte tak urobiť ešte pred uzavretím účtovných kníh, aby sa mohli zaúčtovať prípadné rozdiely.

Skutočný stav majetku pri skončení podnikania je dôležitý pri úprave čiastkového základu dane. „Keď končíte s podnikaním, základ dane upravujete v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie,“ vysvetľuje Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy. Pred skončením podnikania môžete majetok predať, zlikvidovať alebo preradiť do osobného používania. Účtovná závierka bude v takom prípade nulová.

Zdaniť svoje príjmy za posledný rok podnikania však nie je jediná povinnosť. Po zrušení živnosti totiž zaniká aj dôvod na registráciu na daňovom úrade. „Jednotné kontaktné miesto síce daňovému úradu oznámi, že ste živnosť zrušili, ale požiadať o zrušenie registrácie musíte osobne,“ dodáva.

Okrem toho treba daňovému úradu vrátiť aj osvedčenie o registrácii. Bielu kartičku s daňovým identifikačným číslom treba doniesť späť do 15 dní. Ak ste boli platca dane z pridanej hodnoty, ružovú kartičku s identifikačným číslom na daň musíte vrátiť do desiatich dní odo dňa právoplatného rozhodnutia o zrušení registrácie.