Úvod Z DOMOVA Strany musia do 30. marca odovzdať správu o financovaní volebnej kampane

Strany musia do 30. marca odovzdať správu o financovaní volebnej kampane

Foto: archív

Politické strany, hnutia a koalície, ktoré kandidovali vo februárových parlamentných voľbách, musia do pondelka 30. marca doručiť Ministerstvu vnútra SR záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň.

Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani. Strany už postupne začali posielať záverečné správy. Odovzdať ju musia v listinnej a elektronickej podobe. Potrebné tlačivo nájdu aj na webe rezortu vnútra.

Správa musí obsahovať prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov, platenej inzercie či reklamy, na vysielanie politickej reklamy, ale aj náklady na úhradu volebných plagátov, prehľad cestovných výdavkov členov strany pri kampani a cestovných náhrad zamestnancov, ako aj prehľad všetkých ostatných nákladov politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.

Strany v nej podľa zákona majú zahrnúť aj náklady obchodnej spoločnosti súvisiace s volebnou kampaňou, rovnako prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnotu. Okrem toho kandidujúce subjekty nemôžu zatiaľ nakladať s financiami na svojich transparentných účtoch. A to počas 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb.

Nemôžu s nimi hýbať ani počas prípadného konania vo veci porušenia pravidiel financovania kampane. Ak im však ostali neuhradené faktúry, môžu svoje záväzky z osobitného účtu uhradiť aj po skončení kampane a vyhlásení výsledkov.

Zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky, neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín pred konaním volieb, ako aj po ich vykonaní.

Na kampaň mohli strany minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.