Úvod ZO ZAHRANIČIA Štrasburg: Nórsko odobratím dieťaťa porušilo ľudské práva matky

Štrasburg: Nórsko odobratím dieťaťa porušilo ľudské práva matky

Trude Lobbenová na štrasburskom súde. (Foto: archív)

Nórsky sociálny úrad Barnevernet, známy neopodstatneným odoberaním deti a viacerými škandálmi, odobral pred rokmi syna aj nórskej občianke Trude Lobbenovej. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol, že úrad tým porušil právo na súkromný a rodinný život a pri odoberaní sa opieral o nedostatočné dôkazy. Informoval o tom portál iDnes.cz

Dieťa úrad žene odobral v roku 2008, keď mal chlapec len tri týždne. Matka bola vtedy krátko s dieťaťom v rodinnom centre, neskôr však zariadenie opustila. Úrad jej dieťa odobral, pretože sa údajne ocitlo v zdravotnom ohrození a odovzdal ho dopredu vybraným pestúnom.

Neskôr, keď mal chlapec tri roky, úrad schválil jeho adopciu, čím matku zbavil všetkých rodičovských práv. Žena, ktorá sa neskôr vydala a má už aj druhé dieťa, nedostala od nórskej justície šancu situáciu zvrátiť, a preto sa rozhodla obrátiť na štrasburský súd o pomoc.

Podľa súdu Barnevernet uviedol ako hlavný dôvod na odobratie chlapca “neschopnosť matky sa riadne o syna starať, najmä s ohľadom na jeho špecifické potreby”. Barnevernet sa však opieral o minimálne dôkazy vzhľadom na to, že sa matka s dieťaťom, ktoré umiestnili do pestúnskej starostlivosti, vídala málo. Takže všetky z toho vyplývajúce psychologické posudky stratili pre sledované obdobie hodnotu.

O výsledku rozhodlo 17 sudcov v pomere hlasov 13 – 4. To, že Nórsko bolo odsúdené za porušovanie ľudských práv, bude podľa odborníkov, ktorí prípad sledovali, veľkým precedensom. Matka po vynesení rozsudku vyhlásila, že je šťastná a dúfa, že rozhodnutie súdu pomôže aj iným rodinám, ktoré sa ocitli v podobnej situácii. Na súd v Štrasburgu sa podľa neoficiálnych informácií už obrátili rodičia asi troch desiatok detí, ktoré Barnevernet odobral.