Úvod Spoločnosť Štrasburský súd urobil moslimom škrt cez rozpočet

Štrasburský súd urobil moslimom škrt cez rozpočet

Foto: archív

Švajčiarsko vyhralo proces na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade povinnosti rodičov moslimského vierovyznania posielať svoje deti na zmiešané hodiny plávania. Sudcovia dospeli k názoru, že úrady mali právo presadzovať „plnenie učebného plánu“ a „úspešnú integráciu detí“ do spoločnosti.

Európsky súd so sídlom v Štrasburgu síce uznal, že prišlo k zásahu do náboženských slobôd, ale porušené neboli. Sťažnosť na pôde ESĽP podali dvaja švajčiarski občania tureckej národnosti z mesta Bazilej. Pár odmietol posielať svoje maloleté dcéry na povinné zmiešané hodiny plávania.

Vzdelávacie úrady v tejto súvislosti uviedli, že podobné výnimky sa udeľujú iba dospievajúcim dievčatám. Tento vek však dcéry dvojice navrhovateľov v tom čase nedosahovali. Po dlhých sporoch bola v roku 2010 rodičom udelená kombinovaná pokuta vo výške 1 400 švajčiarskych frankov „za konanie v rozpore so svojimi rodičovskými povinnosťami“.

Pár sa ohradil, že takéto zaobchádzanie je porušením článku 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach, zaručujúceho právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania. Stanovisko ESĽP pripúšťa, že neudelením výnimky moslimským školáčkam prišlo k zásahu do slobody náboženského vierovyznania. Úlohou školského zákona je však „ochrana zahraničných žiakov pred akoukoľvek formou sociálneho vylúčenia“.

Súd ďalej konštatuje, že Švajčiarsko má právo vystavať svoj vzdelávací systém v súlade s vlastnými potrebami a tradíciami. Školy podľa ESĽP zohrávajú v rámci sociálnej integrácie významné postavenie a oslobodzovanie z niektorých vyučovacích hodín „je oprávnené iba vo výnimočných prípadoch“.