Úvod Ekonomika SZČO majú termín na zaplatenie odvodov po novom do 8. februára

SZČO majú termín na zaplatenie odvodov po novom do 8. februára

Foto: archív

Živnostníci, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) majú povinnosť zaplatiť sociálne poistenie v novej výške za január 2017 do 8. februára 2017 so správne uvedeným variabilným a špecifickým symbolom. Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa pripomína, aby si poistenci v súvislosti s novými vymeriavacími základmi poistného, platnými od januára 2017, nezabudli zmeniť trvalý príkaz v banke. Suma poistného vypočítaná z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eura sa pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2017 zvýšila na 146,35 eura.

Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, predstavuje 155,18 eura. Platcovia môžu využiť aj praktickú pomôcku zverejnenú na webovej stránke Sociálnej poisťovne s názvom tabuľka platenia poistného od 1. januára 2017, zobrazujúcu percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia.

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO si výšku svojho poistného môžu vypočítať na kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2017. DPO sa o výške poistného od 1. januára tohto roka dozvedia aj v kalkulačke na výpočet poistného pre DPO.