Úvod Z DOMOVA Telefonujeme až dvakrát drahšie ako väčšina Európy

Telefonujeme až dvakrát drahšie ako väčšina Európy

Foto: archív

Slovensko patrí ku krajinám s najvyššími cenami za mobilné telefonovanie a internet v Európe. Vyplýva to z analýzy Európskej komisie, ktorá skúmala ceny balíkov za telefonovanie a mobilné dáta, ako aj samostatné dátové balíčky v jednotlivých krajinách EÚ. Z porovnania cien vzišli pri zohľadnení parity kúpnej sily štyri kategórie krajín – od lacných až po najdrahšie.

Medzi najdrahšími krajinami sa okrem Slovenska ocitli Maďarsko, Portugalsko, Cyprus, Česká republika a Grécko. Naopak, najmenej platia za mobilné služby Estónci, Rumuni, Poliaci, Taliani či Rakúšania. Ceny mobilných operátorov na Slovensku síce vlani medziročne zväčša mierne klesli, vo vybraných prípadoch však zaznamenali až tretinový nárast.

Analýza konštatuje, že volania a mobilné dáta v porovnávaných ponukách sú pre Slovákov takmer dvojnásobne drahšie, ako je priemer EÚ. Vysokú cenovú hladinu slovenských operátorov potvrdzuje podľa občianskej iniciatívy Chcem si vyberať aj analýza webovej služby Cable, ktorá zoradila krajiny podľa cien mobilných dát od najlacnejších po najdrahšie.

Slovensko sa v nej ocitlo až na 121. mieste. Dáta vyjdú výrazne lacnejšie nielen Poliakov a Čechov, ale aj oveľa bohatších Dánov, Rakúšanov, Fínov, Švédov či Talianov. Cable na rozdiel od EK porovnávala ceny v absolútnom vyjadrení, nezohľadňovala paritu kúpnej sily. Dôvodom vysokých cien mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku je podľa zástupcov iniciatívy Chcem si vyberať slabá konkurencia.

Na slovenskom trhu, na rozdiel od drvivej väčšiny krajín EÚ, neexistujú plnohodnotní virtuálni operátori, ktorí by mohli za veľkoobchodných podmienok využívať existujúce siete mobilných operátorov a ponúkať služby koncovým zákazníkom pod vlastnou značkou. „Ponuka a inovatívnosť mobilných telekomunikačných služieb bude väčšia a ceny môžu byť nižšie, ak operátori sprístupnia svoje siete veľkoobchodným spôsobom,“ tvrdí iniciatíva.