Na verejnosť postupne prenikajú podrobnosti dohody o vytvorení Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP), ktorá vzniká v réžii USA. Rokovania o nej pritom prebiehali v absolútnej tajnosti a z oficiálnych zdrojov sa Európania o nej nedozvedeli nič.

Zisk na prvom mieste
Uniknuté informácie o tejto pripravovanej dohode dokazujú, že Spojené štáty mienia zmeniť európske zákony smerom k oslabeniu ochrany spotrebiteľov i životného prostredia. Európska únia je v porovnaní s USA oveľa opatrnejšia a vo väčšej miere kontroluje trh, aby sa naň nedostali potenciálne nebezpečné produkty. V Spojených štátoch platia v tejto oblasti oveľa benevolentnejšie pravidlá.

Prívrženci tejto kontroverznej dohody tvrdia, že TTIP predstavuje dôležitý krok k tesnejšej spolupráci EÚ a USA, keďže má vytvoriť najväčšiu zónu voľného obchodu na svete. Niektoré jej body a aura tajomnosti, ktorá ju obkolesuje, však vyvolávajú mnohé podozrenia.

Foto: archív
Foto: archív

OHROZENÍ BY BOLI PREDOVŠETKÝM SPOTREBITELIA NA STAROM KONTINENTE, KEĎŽE BY SA MUSELI PRISPÔSOBIŤ SNAHE AMERICKÝCH KORPORÁCIÍ O ČO NAJVYŠŠIE TRŽBY.

TTIP napríklad vôbec neráta s takmer 70-ročným Všeobecným pravidlom udeľovania výnimiek, umožňujúcim európskym krajinám reguláciu obchodu v záujme ochrany „zdravia ľudí, živočíchov a planéty“ či „vyčerpateľných prírodných zdrojov“. Na prvom mieste budú jednoducho zisky korporácií.

Za kratší koniec
Ťažšia bude aj ochrana klímy, keďže doterajšie opatrenia, umožňujúce napríklad reguláciu dovozu niektorých neekologických palív, budú obmedzené jej ustanoveniami.

Foto: archív
Foto: archív

EURÓPSKA ÚNIA STRATÍ AJ MOŽNOSŤ KONTROLY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK VRÁTANE CHEMIKÁLIÍ NARÚŠAJÚCICH HORMONÁLNY SYSTÉM ĽUDSKÉHO ORGANIZMU.

Ak by potom EÚ chcela novoprijaté zákony zmeniť, v súlade s TTIP by o tom musela najprv informovať Washington a americké korporácie. Tie by totiž získali pomerne silný vplyv na európske zákonodarstvo.

Petície proti tejto dohode, pripravovanej za zatvorenými dverami, už podpísali milióny Európanov a státisíce sa zapojili do protestných demonštrácií. Zatiaľ však bezvýsledne.

Európa v tomto prípade ťahá za kratší koniec. Hrozí jej príliv modifikovaných amerických potravín aj zhoršenie životného prostredia. A v neposlednom rade vznik zákonov v prospech veľkých korporácií.