Úvod Z DOMOVA ÚDZS chce trestať lekárov Hrušovského, Janca, Lakotu, Liptáka a Pijáka za ich...

ÚDZS chce trestať lekárov Hrušovského, Janca, Lakotu, Liptáka a Pijáka za ich názory na covid a očkovanie

Foto: archív

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa zaoberá podnetmi na piatich lekárov, ktorí majú iné názory na ochorenie COVID-19 či očkovanie, a to Štefana Hrušovského, Andreja Janca, Jána Lakotu, Petra Liptáka a Michala Pijáka. ÚDZS chce spolupracovať aj s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou.

„V nadväznosti na vyhodnotenie konkrétnej veci bude úrad v rámci svojej kompetencie prijímať opatrenia proti takýmto lekárom, a to v podobe skončenia spolupráce až po návrhy na zrušenie licencie či podania na Disciplinárnu komisiu Slovenskej lekárskej komory (SLK),“ spresnil úrad na svojej stránke.

„Pri plnom rešpekte k právu na slobodu prejavu je však s ohľadom na fakty neakceptovateľné, aby lekár spochybňoval existenciu ochorenia COVID-19, označoval vakcínu za podvod alebo namiesto vakcíny odporúčal lieky, ktoré nie sú na liečbu tohto ochorenia registrované.

Takéto správanie odôvodňuje pochybnosť úradu o tom, či konkrétni lekári v starostlivosti o pacientov postupujú správne,“ vysvetlil úrad. Na rokovaní s novým vedením SLK preto inicioval vzájomnú spoluprácu.

V rámci nej obnoví edukačné projekty, dôraz však bude klásť na dohľady, ktoré môžu viesť k začatiu disciplinárneho konania, pozastaveniu povolenia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie, ale aj uloženiu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

S cieľom zbierania skúseností úrad začal aj rokovania s rakúskou lekárskou komorou (ÖAK), ktorá od vypuknutia pandémie spustila disciplinárne konania približne 50 lekárov z vlastných radov, spochybňujúcich COVID-19.

„V niekoľkých prípadoch už ÖAK pozastavila výkon povolania, v jednom prišiel lekár, ktorý vystavil sporné potvrdenie o oslobodení od nosenia rúška, o licenciu,“ uviedla predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Úrad taktiež informuje, že s účinnosťou od 1. 1. 2022 zriadil etickú komisiu. Tento poradný orgán predsedníčky úradu bude pravidelne vyhodnocovať dostupné podnety. Cieľom etického prieskumu bude podľa ÚDZS reagovať na hoaxy šírené niektorými lekármi a jasné vymedzenie sa úradu voči tejto komunikácii.