Úvod Z DOMOVA Uhrík: Odháňanie slovenských občanov od našich hraníc musí okamžite skončiť

Uhrík: Odháňanie slovenských občanov od našich hraníc musí okamžite skončiť

Milan Uhrík. (Foto: Michaela Kolimárová)

Poslanec Európskeho parlamentu za ĽSNS Milan Uhrík adresoval členom slovenskej vlády urgentnú výzvu na riešenie patovej situácie, v ktorej sa nedobrovoľne ocitli občania Slovenskej republiky žijúci v pohraničných obciach susedných štátov.

V úvode listu europoslanec píše, že 20. apríla 2020 vstúpili do platnosti špecifické opatrenia krízového štábu prijaté v boji proti šíreniu nákazy COVID-19. V rámci týchto opatrení boli udelené výnimky z povinnej karantény pre tzv. „pendlerov“, ktorí každodenne dochádzajú do zamestnania v povolenej vzdialenosti do 30 km od štátnych hraníc.

V rámci prijatia týchto mimoriadnych opatrení sa však vôbec nevyriešila situácia slovenských občanov žijúcich v pohraničných oblastiach, ktorí potrebujú na Slovensko cestovať z iných ako pracovných dôvodov.

“Ide prevažne o matky s deťmi, tehotné ženy a dôchodcov, ktorí sa na mňa ako poslanca Európskeho parlamentu obrátili s prosbou o pomoc, pretože pre hraničné obmedzenia sa v súčasnosti nedokážu dostať na Slovensko.

Za nevyhnutnú návštevu u lekára či vybavovanie neodkladných povinností na Slovensku im totiž hrozí ústavná štátna karanténa. Je smutné, že práve nariadenia z ich vlasti im strpčujú život oveľa viac ako nariadenia krajín, v ktorých žijú,” pokračuje Uhrík.

Ako dodal, uvedomuje si, že vláda SR v súčasnosti čelí bezprecedentnej situácii, ktorú nechce nijako zľahčovat’. Ale odháňať slovenských občanov – tehotné ženy, deti a dôchodcov od slovenských hraníc je podľa neho “nonsens, ktorý musí okamžite skončiť”.

“Povinnosťou vlády je, práve naopak, vytvárať maximálne priaznivé podmienky pre udržanie pozitívneho kontaktu a poskytnutie pomocí slovenským občanom žijúcim v pohraniči.

Preto vás ako zodpovedných predstaviteľov vládnej moci vyzývam k okamžitému odstráneniu tohto diskriminačného prístupu, aby sa Slováci žijúci v pohraničných obciach nemuseli cítiť ako občania druhej kategórie, na ktorých Slovenskej republike prestalo záležať,“ uzavrel list Uhrík.