Úvod Zdravie Úmrtnosť mužov na hypertenziu stúpla

Úmrtnosť mužov na hypertenziu stúpla

Foto: archív

V posledných dvoch desaťročiach vo svete výrazne klesla úmrtnosť na ischemické ochorenia srdca. Úmrtnosť slovenských mužov na dôsledky vysokého krvného tlaku však v tomto období stúpla takmer o 12 percent.

Vysoký tlak krvi sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia a významným faktorom jeho vzniku je zlý životný štýl – stres, fajčenie, nedostatok pohybu a obezita, súvisiaca s nesprávnym stravovaním.

Približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie. Druhá polovica o tomto svojom probléme síce vie, ale len polovica z týchto ľudí sa správne lieči.

Hypertenzia nebolí. „Pacient často nemá motiváciu liečiť sa, pretože vysoký krvný tlak ho nijako neobťažuje,“ konštatuje doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.

Vysoký krvný tlak je označovaný aj ako tichý vrah: toto ochorenie sa môže dostať do pokročilého štádia bez toho, aby človeku spôsobovalo akékoľvek ťažkosti. „Hypertonici nedodržiavajúci liečbu majú 3- až 4-krát vyššie riziko mozgovo-cievnej príhody.“

Hypertenzia je najsilnejším rizikovým faktorom pre vznik srdcového zlyhávania, fibriláciu predsiení a cievnych ochorení mozgu. Zároveň je jednou z najčastejších kardiovaskulárnych chorôb.

Foto: archív
Foto: archív