Úvod Spoločnosť UNESCO: Na svete bude do roku 2030 treba milióny nových učiteľov

UNESCO: Na svete bude do roku 2030 treba milióny nových učiteľov

Foto: archív

Svetový deň učiteľov, pripadajúci na 5. októbra, sa stal príležitosťou, aby si verejnosť uvedomila význam učiteľov v spoločnosti. V roku 2016 podujatia venované Svetovému dňu učiteľov sa budú niesť v znamení 50. výročia schválenia Odporúčania Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966. UNESCO na sviatok učiteľov v tomto roku vytýčila tému: „Zvýšte hodnotu učiteľov, zlepšite ich postavenie.“

Na tento rok zvolená téma zahŕňa v sebe základné princípy Odporúčania UNESCO a ILO prijaté pred 50 rokmi a zdôrazňuje potrebu podporovať učiteľov ako to predpokladajú Ciele o trvalo udržateľnom rozvoji, uviedla UNESCO na svojej internetovej stránke.

Osobitný cieľ o vzdelávaní v Cieľoch o trvalo udržateľnom rozvoji 4 je zameraný na „zabezpečenie prístupu všetkých ku kvalitnému vzdelaniu na základe rovnosti a na podporovanie možností vzdelávania počas celého života.“ Nielen učitelia tvoria pilier práva na vzdelanie, ale zohrávajú základnú úlohu na zrealizovanie cieľov stanovených v Cieľoch o trvalo udržateľnom rozvoji 4.

Ako ďalej uvádza UNESCO, na dosiahnutie Cieľov o trvalo udržateľnom rozvoji 4 treba nielen výrazne zvýšiť počet kvalifikovaných učiteľov, ale ich aj motivovať zhodnocovaním ich práce. Do roku 2030 bude potrebných 3,2 milióna ďalších učiteľov na zabezpečenie všeobecného základného vzdelania a 5,1 milióna ďalších na zaistenie všeobecného stredného vzdelania nižšieho stupňa.

Foto: archív
Foto: archív

Na Slovensku, podobne ako v bývalom Československu, sa sviatkom učiteľov stal deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) – 28. marec.

Iný termín tohto dňa mal napríklad aj bývalý Sovietsky zväz. Na základe rozhodnutia Prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) z roku 1980 sa Deň učiteľov oslavoval v prvú októbrovú nedeľu. Ruská federácia sa v roku 1994 pripojila k ostatným štátom, ktoré si sviatok učiteľov a všetkých pedagógov pripomínajú 5. októbra.

Svetový deň učiteľov nielen pedagógov na svete upozorňuje na skutočnosť, že UNESCO ho vyhlásila 5. októbra 1994 s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Medzinárodnej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966. Rovnako si 5. októbra pripomínajú Odporúčanie UNESCO o pracovných podmienkach, schválené v roku 1997, pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl.

Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa podieľa na výchove novej generácie ľudí. V posledných rokoch v mnohých štátoch sveta sa však stávajú terčom útokov – žiakov aj ich rodičov.