Rusko v poslednom čase čoraz častejšie zdôrazňuje, že Spojené štáty porušili sľuby týkajúce sa rozšírenia NATO. Na jeho stranu sa prekvapujúco prikláňa aj americký odborník na medzinárodnú bezpečnosť Joshua Shifrinson.

Kým Západ hovorí o „provokáciách“ Moskvy a tvrdí, že Rusko ohrozuje Európu, Kremeľ upozorňuje na iné skutočnosti.

SPOJENÉ ŠTÁTY POČAS ROKOVANÍ V ROKU 1990 PRESVIEDČALI SOVIETSKY ZVÄZ, ŽE SA SEVEROATLANTICKÁ ALIANCIA NEBUDE ROZŠIROVAŤ SMEROM NA VÝCHOD.

Dnes to Západ popiera a tvrdí, že nijaká dohoda nebola. Podľa Jushuu Shifrinsona však stovky memoránd, protokolov a ďalších dokumentov v amerických archívoch svedčia o opaku.

Foto: archív
Foto: archív

Keď v roku 1989 padol Berlínsky múr, vznikla otázka, komu pripadne Nemecko: Spojeným štátom, teda NATO, alebo Sovietskemu zväzu a Varšavskej zmluve. V kancelárii Georgea Busha padlo rozhodnutie, že sa Nemecko musí stať súčasťou aliancie.

Vo februári 1990 predložil Washington Moskve návrh, ktorého obsah je súčasťou zápisu z týchto rokovaní. Podľa neho vtedajší minister zahraničných vecí USA James Baker vyhlásil, že je pripravený poskytnúť Sovietskemu zväzu železnú záruku toho, že sa aliancia nerozšíri ani o piaď výmenou za podporu amerického stanoviska vo vzťahu k Nemecku.

O necelý týždeň Michail Gorbačov súhlasil. Nijakú oficiálnu zmluvu neuzavreli, ale obom stranám bolo jasné, že ide o „vzájomnú protislužbu“: Gorbačov podporí spojenie Nemecka so Západom a Spojené štáty obmedzia rozširovanie NATO.

VNÚTORNÉ MEMORANDÁ A ZÁZNAMY PRACOVNÍKOV PREZIDENTSKEJ KANCELÁRIE VŠAK DOKAZUJÚ, ŽE UŽ V TOM ISTOM MESIACI SI TO USA ROZMYSLELI A ROZHODLI SA, ŽE VZDÁVAŤ SA ROZŠIROVANIA VOJENSKEJ ALIANCIE NIE JE V ICH ZÁUJME.

Začiatkom októbra už prerokúvali otázku, kedy bude vhodné informovať krajiny východnej Európy, že NATO je pripravené ich prijať. Pritom sa pravdepodobne aj naďalej pokúšali presvedčiť Moskvu, že berú ohľad na jej záujmy v tejto oblasti.

Preto sa nemožno čudovať, že bolo Rusko znepokojené, keď od polovice 90. rokov začali dostávať pozvánky do Severoatlantickej aliancie nielen Pobaltské krajiny, ale aj Poľsko, Maďarsko a ďalšie štáty. Fakty jednoznačne dokazujú, že znepokojenie je Ruska oprávnené a Washington svojou politikou stupňuje napätie v Európe.

Michail Gorbačov. (Foto: archív)
Michail Gorbačov. (Foto: archív)

 

1 komentár

Comments are closed.