Obmedzenie výroby klasických žiaroviek spôsobilo, že mnohí z nás ich nahradili takzvanými ekologickými či šetrnými žiarivkami novej generácie. Prispela k tomu aj ich masová propagácia a vyzdvihovanie ich úspornosti a dlhej životnosti.

Oklamané oči
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že žiarovka a úsporná žiarivka produkujú rovnaké svetlo, odlišujúce sa len tieňom, nie je to tak.

OBYČAJNÁ ŽIAROVKA PRODUKUJE TAKZVANÉ SPOJITÉ SPEKTRUM SVETLA NA ROVNAKOM PRINCÍPE, AKO SLNKO VYTVÁRA BEŽNÉ DENNÉ SVETLO.

Svetlo viditeľné naším okom má rozmedzie vlnových dĺžok 400 až 700 nm. Ide vlastne o celé spektrum farieb od fialovej cez modrú, zelenú, žltú až po červenú, ktoré sa nám po vzájomnom prelínaním javia ako biela farba.

Naproti tomu úsporné žiarivky generujú len jednu alebo zopár špecifických vlnových dĺžok, ktoré sa nám tiež javia ako biele svetlo, no v skutočnosti je to len jeho malá časť. Svetlo zo žiariviek síce dokáže oklamať oči, no mozog nie, pretože ten chýbajúce frekvencie v podvedomí registruje.

Foto: archív
Foto: archív

To môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy: závrate, krútenie a bolesti hlavy, migrény, kŕče, únavu, neschopnosť koncentrácie alebo stavy úzkosti a podráždenosti.

Únik otravných plynov
Úsporné žiarivky okrem selektívnych vlnových dĺžok viditeľného svetla produkujú UV žiarenie. Konkrétne UV-B a UV-C lúče, ktoré môžu vyvolať rakovinu kože a negatívne pôsobia aj na oči.

Radiácia zo žiariviek napadá imunitný systém a môže spôsobiť poškodenie kože, znemožňujúce tvorbu vitamínu D3. Nová generácia žiariviek je aj veľmi toxická – pri narušení ich štruktúry z nich unikajú otravné plyny.

Ak sa rozbijú v uzavretom prostredí, napríklad v byte či dome, prekročí sa maximálna povolená koncentrácia ortuti vo vzduchu až 20-násobne.

ORTUŤ JE SILNÝ NEUROTOXÍN, POŠKODZUJÚCI PĽÚCA, MOZOG, NERVOVÚ SÚSTAVU, PEČEŇ A OBLIČKY.

Ohroziť môže aj srdcovocievny systém, imunitu a reprodukčné orgány. Následky sa prejavujú triaškami, úzkosťou, nespavosťou, stratou pamäti, onkologickými ochoreniami a Alzheimerovou chorobou.

Ak sa vám rozbije úsporná žiarivka, mali by ste ihneď otvoriť všetky okná aj dvere a evakuovať všetkých ľudí aj domáce zvieratá aspoň na 15 minút.

Foto: archív
Foto: archív