Úvod Z DOMOVA Ústava Slovenskej republiky má tridsať rokov

Ústava Slovenskej republiky má tridsať rokov

Foto: archív

Štyri mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. januára 1993 po rozpade ČSFR, schválila Slovenská národná rada Ústavu SR. Jej prijatie z 1. septembra 1992 sa od roku 1994 pripomína ako štátny sviatok – Deň Ústavy SR.

Schváleniu ústavy pred tridsiatimi rokmi predchádzal akt súvisiaci s prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR. Tú slovenský parlament odobril 17. júla 1992 v čase, keď bolo Slovensko ešte súčasťou Česko-Slovenska a obidve národné politické reprezentácie rokovali o ďalšom usporiadaní spoločného štátneho zväzku. Prijatie Ústavy SR posunulo tento proces k dohode o rozdelení ČSFR.

Už začiatkom augusta 1992 začal slovenský zákonodarný zbor rokovať o návrhu novej slovenskej ústavy. Na rokovaní slovenskej a českej politickej reprezentácie vo vile Tugendhat v Brne 26. augusta 1992 český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar definitívne rozhodli o zániku ČSFR od 1. januára 1993.

Poslanci SNR schválili Ústavu SR 1. septembra 1992 po 22.00 h vo verejnom hlasovaní. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa zdržali. Tesne pred hlasovaním opustili sálu poslanci za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie a Spolužitie na protest proti neprijatiu ich pozmeňovacích návrhov k problematike národnostných menšín.

Prijatím ústavy sa SR konštituovala ako zvrchovaný, demokratický právny štát vo forme parlamentnej demokratickej republiky. Novú slovenskú ústavu 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu podpísal predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar.

Aktu sa zúčastnili aj predseda Federálneho zhromaždenia Michal Kováč, predseda vlády ČSFR Jan Stráský, predseda Českej národnej rady Milana Uhde a ďalší hostia. Na počesť novej ústavy zaznelo 21 delostreleckých sálv a na nábreží Dunaja sa konal ohňostroj.

Ústava SR nadobudla platnosť 1. októbra 1992 a od tohto dňa vstúpil do platnosti aj nový názov slovenského zákonodarného zboru – Národná rada Slovenskej republiky. Ústava SR sa skladá z preambuly a deviatich hláv.

Počas svojej existencie prešla viacerými novelizáciami, a to v rokoch 1998, 1999, 2001, 2004 (dve novelizácie), 2005, 2006 (dve novelizácie), 2010, 2011, 2012, 2014 (dve novely), 2015, 2017 (tri novely) a raz sa menila ústava aj v rokoch 2019 a 2020.