Úvod Z DOMOVA ÚVZ zverejnil nové opatrenia k organizácii hromadných podujatí platné od 1. júla

ÚVZ zverejnil nové opatrenia k organizácii hromadných podujatí platné od 1. júla

Ján Mikas. (Foto: archív)

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pod patronátom hlavného hygienika SR Jána Mikasa vydal opatrenia, na základe ktorých sa môžu od 1. júla tohto roku organizovať hromadné podujatia do 1000 osôb. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať povinnosti, medzi ktoré napríklad patrí, že vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami a vykoná sa častá dezinfekcia priestorov, najmä dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Hygienické zariadenia budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a zabezpečí sa dostatočné vetranie priestorov.

ÚVZ ďalej informuje o potrebe zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii. „V prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené.

Sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,“ doplnil ÚVZ. Organizátor tiež musí byť podľa ÚVZ v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Zákaz o zorganizovaní hromadného podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom, pokým je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať podmienky sedenia.

Medzi obsadenými miestami musí zostať jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, prípadne obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nesmie byť vyššie ako 50 percent.

Zákaz sa nevzťahuje tiež na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií či na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia a schôdze, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. V týchto prípadoch však musia byť dodržiavané povinnosti uložené ÚVZ.