Úvod Spoločnosť V Hlbokom nad Váhom odhalili Tisovi pamätnú tabuľu

V Hlbokom nad Váhom odhalili Tisovi pamätnú tabuľu

Foto: archív

Pri príležitosti 70. výročia smrti kňaza a prezidenta prvej Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 Jozefa Tisa umiestnili v kalvárii v obci Hlboké nad Váhom jeho pamätnú tabuľu. Slávnostne ju odhalil dlhoročný starosta obce Dušan Pinčík. Prvý slovenský prezident sa narodil v blízkej Bytči, kde je sprístupnený jeho rodný dom.

Jozef Tiso bol v roku 1947 odsúdený Národným súdom na trest smrti. Proces sa začal 2. decembra 1946 a rozsudok bol vynesený 15. apríla 1947 predsedom súdu Igorom Daxnerom. Žalobcami boli Ľudovít Rigan, Juraj Šujan a vojenský prokurátor Anton Rašla. Obhajcami boli Ernest Žabkay a Martin Grečo.

Žiadosť o milosť pre Tisa predložil 15. apríla 1947 slovenský povereník spravodlivosti Ivan Štefánik na Predsedníctvo SNR a to ju bez hlasovania posunulo vláde. Gottwaldova vláda odporučila prezidentovi Benešovi zamietnuť túto žiadosť v pomere hlasov 17:6. Prezident Beneš následne súhlasil so zamietnutím žiadosti. Jozef Tiso bol popravený obesením v skorých ranných hodinách 18. apríla 1947 na dvore Justičného paláca v Bratislave.

Foto: archív
Foto: archív