Úvod ZO ZAHRANIČIA Vatikán označil eutanáziu za zločin proti ľudskému životu

Vatikán označil eutanáziu za zločin proti ľudskému životu

Pacientom, ktorí sa rozhodnú pre smrť eutanáziou alebo asistovanou samovraždou, by mali katolícki kňazi odoprieť sviatosti umierajúcich. Nariadenie je súčasťou inštrukcií, ktoré vydala Kongregácia pre náuku viery. Úlohou tejto centrálnej inštitúcie Vatikánu je dozeraťna dodržiavanie katolíckej doktríny v otázkach viery a mravov.

Kto sa rozhodne pre tento ťažko nemorálny čin a dobrovoľne trvá na svojom rozhodnutí, nie je v stave, aby mohol dostať sviatosti pre umierajúcich ľudí, uvádza sa v inštrukciách. Výnimku predstavuje situácia, ak je kňaz presvedčený, že umierajúci človek zmenil názor, alebo keď je pacient v bezvedomí a kňaz predpokladá jeho pokánie.

Podľa Vatikánu „prosby ťažko chorých ľudí, ktorí niekedy žiadajú smrť, netreba chápať ako skutočnú túžbu po eutanázii; v skutočnosti je to takmer vždy prípad bolestnej prosby o pomoc a lásku“. Dokument označuje eutanáziu za zločin proti ľudskému životu a naozajstný čin zla za každej situácie alebo okolností, ktorému nemožno pomáhať nijakým spôsobom.

V dokumente sa dodáva, že zdravotníci, ktorí majú námietky proti eutanázii a asistovanej samovražde, by mali mať právo na výhradu vo svedomí a malo by sa im ospravedlniť porušenie zákona, idúceho proti ich svedomiu. Nové inštrukcie osobne schválil pápež František.