Úvod Spoločnosť Včely prispievajú k opeľovaniu vyše 170-tisíc druhov rastlín

Včely prispievajú k opeľovaniu vyše 170-tisíc druhov rastlín

Foto: archív

Ľudská činnosť v čoraz väčšej miere ohrozuje včely a ďalšie opeľovače, akými sú motýle, netopiere či kolibríky. Pritom opeľovanie predstavuje základný proces na prežitie ekosystémov, na produkciu a reprodukciu divoko rastúcich či kultivovaných rastlín.

Opeľovače nielenže bezprostredne prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ale vytvárajú aj nevyhnutné podmienky na zachovanie biologickej rozmanitosti (biodiverizity), čo predstavuje základný kameň cieľov trvalo udržateľného rozvoja, zdôraznila Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti Svetového dňa včiel, ktorý pripadá na 20. mája. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo 20. decembra 2017.

Dátum 20. máj súvisí s výročím narodenia významného slovinského včelára Antona Janšu (20. mája 1734). Pamätný deň deň má upriamiť pozornosť na kľúčovú úlohu, ktorú včely a ďalšie opeľovače zohrávajú pre udržateľný rozvoj zeme.

Foto: archív

Slovinský včelár Anton Janša bol v 18. storočí pionierom moderných včelárskych techník v Slovinsku. Anton Janša spolu s dvoma bratmi sa v roku 1766 vybral do Viedne. Antonovi bratia sa venovali výtvarnému umeniu, Anton sa stal včelárom a zložil včelársku školu.

Rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia v roku 1769 prejavila záujem o zlepšenie včelárstva. V apríli 1770 sa oficiálnym cisárskym dekrétom stal prvým cisárskym učiteľom včelárstva vo Viedni.

Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa týmto dňom vzdáva pocta aj včelám za ich schopnosť tvrdo pracovať. Včely produkujú med, ktorý je po tisícročia oceňovaný pre výživové i liečivé vlastnosti.

FAO, špecializovaná agentúra OSN, ďalej v súvislosti so Svetovým dňom včiel upozornila včely ako opeľovačky sú zárukou pre bezpečné potraviny rastlinného pôvodu, ale slúžia aj ako výstražné majáky upozorňujúce na narastajúce riziká environmentálneho charakteru. Insekticídy, pesticídy, zmeny používania pôdy, monokultúrna forma pestovateľskej činnosti znižujú disponibilné výživové možnosti a ohrozujú včelstvá.

OSN pri príležitosti tohto dňa konštatovala, že na tvorbu jedného kilogramu medu musia včely zozbierať nektár zo štyroch miliónov kvetov a v pomere k svojje veľkosti preletieť vzdialenosť zodpovedajúcu štvornásobnému obletu okolo Zeme. Včely prispievajú k opeľovaniu vyše 170-tisíc rastlinných druhov.