Úvod Video Veci verejné: Fond obnovy je premárnená príležitosť

Veci verejné: Fond obnovy je premárnená príležitosť

Slovensko v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako čistý príjemca dostane ohromný balík peňazí dosahujúci takmer šesť miliárd eur. Práve tieto prostriedky, s ktorými sme nerátali, by nám mohli umožniť, aby sme sa vyhli pasci stredne príjmových krajín, keďže sa jasne ukázalo, že dobiehanie najvyspelejších krajín Západu, alebo presnejšie priemeru Európskej únie v prípade Slovenska už niekoľko rokov stagnuje na úrovni približne troch štvrtín priemeru HPD EÚ na hlavu.

Je jasné, že súčasný model dobiehania založený na vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej, ale veľmi nízko platenej práci sa vyčerpal. No a práve masívne a v zásade nenávratné prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti, by nás v prípade kompetentnej vlády mohli nasmerovať k takémuto cieľu.

Napriek tomu vláda preukázala nesmiernu mieru arogancie, keď Plán obnovy a odolnosti vznikol bez reálnej celospoločenskej diskusie. Tvorcovia našej verzie Plánu obnovy a odolnosti ostentatívne odignorovali vyše 2500 pripomienok, do tvorby dokumentu nezapojili Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky, ale ani Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Kritické stanovisko deklarovala aj Asociácia nemocníc Slovenska a množstvo ďalších.