Úvod Spoločnosť Veľká Británia chce byť do roku 2030 nefajčiarskou krajinou

Veľká Británia chce byť do roku 2030 nefajčiarskou krajinou

Foto: archív

Britská vláda vydala na svojich oficiálnych stránkach návrh plánov na riešenie zlého zdravotného stavu obyvateľstva s názvom „Posilňovanie nášho zdravia: prevencia v rokoch 2020 – 2029“. Jednou z hlavných hrozieb zdravia človeka je podľa nového dokumentu okrem obezity, problémov s mentálnym zdravím či cukrovky práve fajčenie, aj keď v posledých rokoch sa tento problém v Británii značne zlepšil. Aj tak však nechce krajina poľaviť.

„Vďaka nášmu úsiliu máme jednu z najnižších mier fajčenia obyvateľstva v Európe, v našej krajine fajčí menej než 1 zo 6 ľudí,“ píše sa v dokumente. „Napriek tomu, pre zostávajúcich 14 percent ľudí je fajčenie hlavným zdravotným rizikom.“ Vláda v rámci tohto dokumentu predstavila svoj ambiciózny cieľ – chce, aby bolo Anglicko do roku 2030 nefajčiarskou krajinou.

Do tohto roku má byť zakázaný tabak a fajčiari budú musieť s týmto zlozvykom prestať alebo začať používať výrobky s nižším rizikom, ako napríklad elektronické cigarety. Presnejšie opatrenia, ako chce krajina dosiahnuť tento cieľ, predstaví vláda neskôr. Očakáva sa však zvýšenie rôznych podporných prostriedkov, aby sa ľuďom s fajčením skoncovalo ľahšie.

Veľká Británia sa stala jednou z prvých krajín, ktorá v roku 2007 zakázala fajčenie na verejných miestach. Zároveň pred 3 rokmi zaviedla jednotný vzhľad pre cigaretové krabičky – všetky zobrazujú obrázky so zdravotnými rizikami spojenými s fajčením, sú rovnakej farby a názov značky cigariet je vždy tej istej veľkosti a farby – nie je dovolené uviesť logo značky či jej iný branding.

Pred dvoma rokmi Veľká Británia predstavila plán na zníženie percenta fajčiarov v krajine z 15,5 percent na 12 percent do roku 2022. Na porovnanie, podľa Európskych novín fajčí viac ako štvrtina Slovákov, pričom ročne u nás na následky tejto závislosti zomrie 7 900 ľudí.