Úvod Z DOMOVA Viac ako polovica Slovákov si myslí, že nový koronavírus vznikol v laboratóriu

Viac ako polovica Slovákov si myslí, že nový koronavírus vznikol v laboratóriu

Foto: archív

Takmer polovica obyvateľov SR si myslí, že nový koronavírus bol vyrobený v laboratóriu. Zistil to prieskum Hodnoty a spoločnosť počas pandémie COVID-19 Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ľudia v ňom mali vyjadriť svoj postoj k vybraným výrokom o súčasnej pandémii, ktoré mainstreamové médiá a časť politikov často označujú za konšpiračné.

S tvrdením, že hlásenia o počtoch mŕtvych v dôsledku ochorenia COVID-19 sú umelo nadhodnocované, súhlasí 38,6 percenta ľudí. Takmer tretina respondentov (32,2 percenta) súhlasila s názorom, že vyvolanie súčasnej pandémie je súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie.

Pätina z nich (21,9 percenta) sa stotožnila s výrokom, že očkovanie proti koronavírusu je prípravou na čipovanie ľudí. Respondenti súhlasiaci s uvedenými výrokmi tiež deklarujú nižšiu ochotu dať sa zaočkovať proti koronavírusu a sú tiež proti či už povinnému alebo dobrovoľnému očkovaniu na iné choroby.

Spomenutí respondenti sa tiež zaraďujú k väčšmi konzervatívne orientovaným ľuďom, menej k liberálne orientovaným. viac oceňujú vládu silného vodcu, ktorý sa nemusí trápiť s parlamentom a voľbami a zároveň hodnotia horšie demokratický politický systém.

K citovaným názorom sa viac prikláňajú voliči súčasnej opozície (a tiež nevoliči), ako voliči vládnych strán. Výskum uskutočnila agentúra Focus od 3. do 10. novembra na vzorke 1021 respondentov.