Úvod Ekonomika Vláda zaviedla ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Vláda zaviedla ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Foto: archív

Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia by malo zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce a vyššie príjmy štátu. Ráta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú s pripomienkami schválil vládny kabinet.

Zúčtovanie by mala vykonávať Sociálna poisťovňa, čím sa predíde zvýšeniu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a poistencov. Poisťovňa ho prvýkrát vykoná v roku 2022 za rok 2021. Dôvodom navrhnutej účinnosti od 1. januára 2021 je zabezpečenie dostatočne dlhej lehoty na zavedenie zmien do praxe.

Ročné zúčtovanie sa má týkať poistného na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistného na povinné poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity. Budú platené a odvádzané preddavkovo. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ich ročné zúčtovanie nebude uskutočňovať.

Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti aj dôchodcovia pracujúci na dohodu, bude zachované v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. Dohodári, ktorí si ju uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody.

„Ak si dohodári odvodovú odpočítateľnú položku v priebehu kalendárneho roka neuplatnia v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma odvodovej odpočítateľnej položky uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu,“ vysvetľuje rezort práce.