Úvod Z DOMOVA Vlk dravý bude od 1. januára patriť medzi chránené živočíchy

Vlk dravý bude od 1. januára patriť medzi chránené živočíchy

Foto: archív

Od 1. januára 2021 by sa mal vlk dravý stať chráneným živočíchom so spoločenskou hodnotou tritisíc eur. Vyhlášku k zákonu o ochrane prírody predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania.

K chráneným živočíchom patrí napríklad bobor vodný, vydra riečna, medveď hnedý či rys ostrovid. Vlka bude zakázané úmyselne odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať.

Ak by spôsobil škody na majetku alebo domácich zvieratách, musí poškodený v žiadosti okrem iného opísať opatrenia, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody. K žiadosti o náhradu škody treba priložiť aj doklady, dokazujúce vzniknutú škodu.