Úvod ZO ZAHRANIČIA Vo Švédsku skončí na skládkach len jedno percento odpadu

Vo Švédsku skončí na skládkach len jedno percento odpadu

Foto: archív

Švédsko možno nepochybne označiť za svetového lídra v recyklácii. V tejto severskej krajine skončí ročne na skládkach len jedno percento z celkového množstva komunálneho odpadu. A nielen to – dováža dokonca odpad z okolitých krajín, aby ho zužitkovalo.

Švédsko patrí k popredným krajinám sveta, ktoré sa usilujú o čo najmenšie množstvo odpadu, končiaceho na hromadných skládkach. Konkurovať mu dnes dokáže len málokto. Napríklad Veľká Británia zrecykluje len približne polovicu svojej produkcie odpadu.

Prepracovaná švédska politika recyklácie pozostáva z viacerých stupňov: dôležitá je prevencia, opätovné použitie, recyklácia, rôzne alternatívy recyklácie a až posledná možnosť je vývoz na skládku.

Kľúčom k zníženiu množstva odpadu je produkovanie menšieho objemu výroby. Prispieva k tomu napríklad opakované používanie obalov na vodu či nápoje. Aj drevné vlákno, potrebné na výrobu papiera, možno použiť až šesťkrát predtým, ako sa z neho stane prach.

Pokročilý systém separácie odpadkov pritom umožňuje využiť takmer všetko, čo ľudia vyhodia. Veľké množstvo vecí sa dostáva na takzvanú alternatívnu recykláciu, ako je napríklad program Waste-to-Energy. Z odpadu sa tak vyrába energia alebo teplo, či už priamym spaľovaním alebo produkciou metánu, metanolu a syntetických palív.

Takýto proces je čistejší ako ťažba ropy či zemného plynu. Odpad dovezený z okolitých krajín do Švédska končí práve v špeciálnych spaľovniach, kde z neho vznikajúca para roztáča turbínu, produkujúcu elektrickú energiu.