Úvod Z DOMOVA Vo veku 97 rokov zomrel historik a činovník Matice slovenskej Richard Marsina

Vo veku 97 rokov zomrel historik a činovník Matice slovenskej Richard Marsina

Richard Marsina 1923 - 2021). Foto: TASR

Vo veku 97 rokov zomrel vo štvrtok slovenský historik, medievista, archivár i vysokoškolský pedagóg a čestný člen Matice slovenskej (MS) Richard Marsina. Narodil sa 4. mája 1923 v Šahách. V roku 1949 skončil štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a začal pracovať v Archíve mesta Bratislavy.

Od roku 1960 pracoval ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV a po roku 1997 v Slovenskom historickom ústave MS. Už od študentských rokov bol členom Historického odboru MS, pričinil sa o jeho obnovenie v roku 1990 a bol jeho predsedom a čestným predsedom. Bol tiež členom Výboru MS, členom Prezídia MS a predsedom Vedeckej rady MS.

Usiloval sa o vytvorenie novej koncepcie syntézy dejín Slovenska a o teoretické opodstatnenie samostatnosti odboru slovenské dejiny. Patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Je autorom základných syntetických dejín Slovenska v stredoveku a edícií ich prameňov.

Marsina je okrem iného nositeľom štátneho vyznamenania SR Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Trnavská univerzita v Trnave ho ocenila čestným doktorátom za celoživotné dielo.

V roku 2019 mu Snem MS výnimočne udelil čestné členstvo MS ako najvyššie matičné vyznamenanie, a to za jeho mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského národného a kultúrneho života i ustanovizne.