Úvod Spoločnosť Vo vojenskom obvode vznikla nelegálna skládka

Vo vojenskom obvode vznikla nelegálna skládka

Foto: archív

Vo vojenskom obvode sa nachádza 18 biotopov európskeho významu a ďalších šesť biotopov národného významu. Časť obvodu je zaradená do ochranárskeho programu Natura 2000. Prísny režim bráni, aby tu vznikali čierne skládky odpadu, no presne taká skládka vznikla práve na tomto pozemku, hneď pri leteckej základni.

Výcvikový priestor Kuchyňa na Záhorí využíva predovšetkým slovenské letectvo, ale v súčasnosti aj letecké sily americkej armády. Vstup do vojenského objektu je pre civilných obyvateľov do značnej miery obmedzený. Povolenie môžu získať len obyvatelia s trvalým pobytom v obciach susediacich s VOZ. Každý takýto občan si môže podať žiadosť na príslušnom obecnom úrade a sprostredkované povolenie získa cez vojenský úrad na tri roky. Avšak bežný občan, napríklad Bratislavčan či Košičan, má v zmysle platnej legislatívy vstup zakázaný.

Obyvatelia však zavedenie povoleniek na vstup do vojenských priestorov pokladajú za nezmysel a naďalej navštevujú vojenské lesy, ktoré od nepamäti využívali na rekreáciu alebo zber húb.

Podľa slov prednostu Pavola Škrhu je vo VOZ 18 biotopov európskeho významu a ďalších šesť biotopov národného významu. Časť VOZ je zaradená do ochranárskeho programu Natura 2000. Prísny režim bráni, aby tu vznikali čierne skládky odpadu, no presne taká skládka vznikla práve na tomto pozemku, hneď pri leteckej základni.

Podľa miestnych obyvateľov bola na tejto lokalite jama, ktorá slúžila na ťažbu kamenia počas výstavby leteckej dráhy. Po dostavbe sa však do jamy začal postupne navážať odpad, až ju napokon celú zasypali. Nakoľko je celý objekt pod kamerovým systémom, hlavný aktér tejto nelegálnej skládky by mal byť známy.

Alarmujúca je však otázka, ako môže štát dopustiť niečo také na svojom pozemku? Tieto skládky sú veľkým ohrozením, spôsobujú znečistenie pôdy, povrchových a podzemných vôd a tiež vzduchu. A to sú zhodou okolností tri základné zložky, ktoré potrebujeme pre život. Ako je možné, že nikto nič nevidí, nekoná, páchateľ je neznámy?

Obyvateľov tejto lokality znepokojuje aj zbrojenie, nákup lietadiel, či enormný záujem Američanov o tento vojenský priestor. „Tie lietadlá nepotrebujeme. Na presun nám stačia autá a do zahraničia nemajú čo naši vojaci liezť. A ak tam lezú, nehája slobodu a životy našich občanov, ale geopolitické záujmy NATO a USA,“ hovorí starček z obce Kuchyňa.