Úvod Zaujímavé Vodičom odpadne povinnosť vymieňať autolekárničky po exspirácii

Vodičom odpadne povinnosť vymieňať autolekárničky po exspirácii

Foto: archív

Téma výmeny autolekárničiek po ich exspirácii vie rozohniť mnohých vodičov. Tí majú zo zákona povinnosť používať autolekárničky výlučne s korektnou dobou použiteľnosti. Akonáhle táto doba prejde a vodič lekárničku nevymení, pri následnej kontrole políciou mu môže byť udelená pokuta.

Tento systém vyžadoval neustály nákup nových autolekárničiek a v neposlednom rade prinášal značné plytvanie materiálom. Predsa len, predmety v autolekárničke vplyvom času nestrácajú na kvalite ani po určenej exspirácii. Dnešok však prináša pre vodičov dobré správy. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek podpísal novelu vyhlášky o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Touto novelou sa v rámci povinnej výbavy vozidiel mení doba exspirácie lekárničiek tak, aby mohli byť vo vozidlách aj po dátume spotreby. Doba platnosti na autolekárničkách sa už teda nebude kontrolovať ani v rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla, uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

„Touto zmenou sme chceli vyjsť v ústrety vodičom, ktorí boli nútení pravidelne obmieňať autolekárničky pre dobu trvania ich platnosti, hoci dnešné zloženie autolekárničky si takéto časté obmeny nevyžadovalo. Podľa nových pravidiel sa nebude prihliadať na samotnú dobu exspirácie, a to do momentu, pokiaľ z nej vodič niečo nepoužije,“ povedal Érsek.

Obsahu lekárničky sa zmena vyhlášky nedotkla a jej povinnou súčasťou zostala aj karta prvej pomoci. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený alebo inak znehodnotený. Lekárnička by mala byť uložená tak, aby na ňu nedopadalo priame slnečné žiarenie.

Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný. V osobných vozidlách je ideálnym miestom kufor vozidla, kde neprichádza k nijakej zmene. Každá lekárnička musí tiež obsahovať kartu prvej pomoci.

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu nasledovne: Modul č. 1 pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu, Modul č. 2 malé rany, odreniny, Modul č. 3 veľké rany, krvácanie, popáleniny, Modul č. 4 zlomeniny, poranenia kĺbov.